Visoke temperature i njihov utjecaj na višegodišnje nasade

Ovih dana svjedoci smo da sunce žari i pali, a temperature u hladu prelaze čak i 35 ºC,  tako da su se najave počele i ostvarivati. Ovakva situacija nerijetko završi kratkotrajnim olujnim nevremenom popraćenim tučom.

Ljudi se teško prilagođavaju nastaloj situaciji, a nije puno bolje ni biljkama štoviše počele su se primjećivati i posljedice ovih visokih temperatura.

Primijećeno je žućenje lišće u intenzivnim nasadima jabuka, na pojedinim sortama (Golden delicious…), što je posljedica temperaturnog šoka, kao i u nasadima aronije pojedino lišće je promijenilo boju u crvenkastu nijansu. Kod koštičavog voća u tijeku je berbe  (breskve, nektarine), a voćke koje su pobrane isto tako intenzivno žute i lišće je već počelo opadati, a što će za posljedicu imati slabije ishranjene pupove za slijedeću godinu. U nasadima kod kojih nije postavljena protugradna mreža moguće su već ožegotine na plodovima.

Isto tako kod ovakvih visokih temperatura plodovima se pospješuje dozrijevanje, a moguće je i prijevremeno opadanje plodova kod ranijih sorti.

 

 

 

 

 

 

 

Kako su na pojedinim dijelovima naše županije neki voćnjaci u proljeće (22. na 23. travanj)  pretrpjeli velike štete uzrokovane mrazom (-2,6 ºC) u vrijeme cvatnje, a to se dogodilo po drugi put u zadnje dvije godine, vlasnici nasada su smanjili ulaganja na minimum. U takvim nasadima koji nisu opterećeni rodom, potrebno je provoditi određene mjere zaštite nasada od štetnika i bolesti. Visoke temperature pogoduju ubrzanom razvoju štetnika, posebno grinja, uši… koji uz ovakve meteorološke uvjete, sisanjem dodatno oslabljuju biljke i povećavaju populaciju za narednu godinu. Primjena akaricida u nasadima je ograničena, tako da je potrebno pripaziti kod primjene sredstava na vrijeme primjene i dozu. Isto tako primijećen je i jači napad pepelnice na jabukama sorte Idared. Zaražene izboje potrebno je porezati i maknuti iz nasada tako da se smanji intenzitet bolesti za slijedeću godinu. Kod suzbijanja i primjene sredstva za zaštitu bilja posebno se mora obratiti pažnja na vrijeme tretiranja (preporuka navečer, kad temperature padnu ispod 25 ºC) kako nepravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja dodatno ne bi oslabili biljke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U mladim nasadima primijećeno je  sušenje sadnica koje nisu navodnjavane niti zalijevane, a sadnice koje se nisu posušile usporen im je rast i slabije napreduju.                 

Ovakvo vrijeme odgovara razmnožavanju glodavaca, tako da su moguće i veće štete na sadnicama uzrokovane izgrizanjem korijenja od strane voluharica. Za suzbijanje populacije glodavaca potrebno je primijeniti mamke kod aktivnih rupa, a isto tako primijećene su manje štete od glodavaca ukoliko se primjeni međuredna obrada tla kojom se unište podzemni hodnici voluharica kao i korov koji je konkurent biljci za vodom.

Svakako se preporučuje u nasadima primijeniti folijarnu prihranu i to pripravcima za sprečavanje negativnog utjecaja stresa od visokih temperatura na biljke, na bazi aminokiselina, kao što su: Polyamin, Drin, Megafol. Sredstva je poželjno primijeniti kasno navečer i moguće ih je miješati sa sredstvima za zaštitu bilja, ali preporuka je primijeniti ih zasebno. Ako je moguće navodnjavati nasad, potrebno ga je provoditi preko noći.      

Mr.sc. Katarina Poljak Laušić
 Stručna savjetnica

Pripremi za ispis