Obilježen Dan hrvatskog šumarstva

Nakon otvaranja skupa, pozdravne govore održali su: Oliver Vlainić, predsjednik Hrvatskog Šumarskog društva; Zdravko Tušek, ravnatelj Savjetodavne službe; prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky, predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije; Krunoslav Jakupčić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.; prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, dekan Šumarskog fakulteta; akademik Igor Anić, predsjednik Akademije šumarskih znanosti; mr.sc. Ivica Francetić, pomoćnik ministra poljoprivrede za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

Nakon uvodnog dijela i pozdravnih govora, uslijedile su prezentacije sa tematikom privatnih šuma u Hrvatskoj. Mr.sc. Robert Ojurović, pomoćnik ravnatelja Savjetodavne službe, u svojoj se prezentaciji osvrnuo na neizostavnu i nezamjenjivu ulogu Savjetodavne službe u gospodarenju privatnim šumama. Sa aktivnostima Ministarstva poljoprivrede vezanima uz izradu novog zakonodavnog okvira za šumarstvo (prvenstveno novog Zakona o šumama), te inspekcijskim nadzorom u privatnim šumama  upoznao nas je mr.sc. Ivica Francetić. Stanje u privatnim šumama malih šumovlasnika prezentirao je prof. dr. sc. Marijan Grubešić dok je Robert Sambolek, vlasnik tvrtke Cedrus Forest dao presjek stanja u privatnim šumama velikih šumovlasnika.

U drugom dijelu prezentacija predstavljeni su stručni i znanstveni radovi financirani sredstvima iz fonda OKFŠ. Prof. dr. sc. Mario Božić predstavio je stručni rad naziva „Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama“. Prve rezultate znanstvenog rada „Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika“ predstavio je doc. dr. sc. Krunoslav Teslak.

Rad naziva „Opravdanost ulaganja u privatne šume“ predstavio je dr.sc. Karlo Beljan

U zadnjoj prezentaciji gospodin Marko Smrtnik, šumposjednik iz Austrije, upoznao je prisutne sa gospodarenjem u privatnim šumama u Republici Austriji.

Po završetku prezentacija uslijedila je rasprava.

Zaključci sa Stručnog skupa biti će objavljeni u Šumarskom listu 7-8/2017.

Maja Mihaljinec, mag.ing. silv.

Pripremi za ispis