Obavijest o odabiru škola

Obavještavamo Vas da je 4.travnja  2017. održan sastanak Povjerenstva za odabir škola za provedbu pratećih mjera u sklopu Sheme školskog voća i povrća (Shema) u osnovnim i srednjim školama i ostalim obrazovnim ustanovama u školskoj godini 2016./2017.

Na Javni poziv za sudjelovanje u provođenju aktivnosti u sklopu pratećih mjera Sheme u osnovnim i srednjim školama i ostalim obrazovnim ustanovama u školskoj godini 2016./2017., koji je objavljen 30. siječnja 2017. i bio je otvoren 15 dana, dakle do 14. veljače 2017., prijavilo se ukupno 262 škole i ostale obrazovne ustanove i to kako slijedi: 204 osnovne škole, 52 srednje škole i 6 učeničkih domova i centara za odgoj i obrazovanje s područja Republike Hrvatske.

Nakon zatvaranja Javnog poziva (nakon 14. veljače) zaprimljeno je još 38 prijava iz 16 županija, koje nisu uzete u razmatranje, jer su zaprimljene izvan roka Javnog poziva (tablica 4, u privitku).

Kriteriji za odabir škola i drugih obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u sklopu pratećih mjera Sheme (u privitku), definirani su u Obrascu prijave na javni poziv. Svaki pozitivni odgovor iz Obrasca prijave (Ostali podaci o podnositelju), bodovan je s jednim bodom, negativni odgovor nije nosio bod, a maksimalni broj bodova je bio 10.

Nakon rasprave Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku (u privitku) da se u provedbu aktivnosti pratećih mjera Sheme uključi što više škola/obrazovnih ustanova iz svih županija. Prema tome, aktivnosti pratećih mjera Sheme će se početi provoditi što prije u 147 škola/obrazovnih ustanova, kako slijedi (tablice 1, 2 i 3 – sastavni dio Zapisnika, u privitku):

  • aktivnost prateće mjere Sheme ODRŽAVANJE NASTAVE U VRTU – 38 osnovnih škola, 3 srednje škole, 1 učenički dom;
  • aktivnost prateće mjere Sheme POSJET PG-u – 19 osnovnih škola i 2. srednje škole;
  •  aktivnost prateće mjere Sheme ORGANIZIRANJE SATOVA KUŠANJA VOĆA I POVRĆA – 67 osnovnih škola, 16 srednjih škola i 1. centar za odgoj i obrazovanje.

Autorica teksta: Višnja Šimunović, tajnica Povjerenstva, osoba zadužena za praćenje provedbe Sheme, Savjetodavne služba                        

U privitku:

  1. Kriteriji za odabir škola i ostalih obrazovnih ustanova.
  2. Odluka o odabiru škola/obrazovnih ustanova.
  3. Popis odabranih škola/obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti prateće mjere ODRŽAVANJE NASTAVE U VRTU, tablica 1.
  4. Popis odabranih škola/obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti prateće mjere POSJETA PG-u, tablica 2.
  5. Popis odabranih škola/obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti prateće mjere ORGANIZIRANJE SATOVA KUŠANJA VOĆA I POVRĆA, tablica 3.
Pripremi za ispis