IALB Izvršni odbor

Na sjednici Izvršnog odbora IALB-a (Internacionalan akademija poljoprivrednih savjetodavaca) koja je održana 7. i 8. 2. 2017. godine, na Visokoj školi za poljoprivrednu i okolišnu pedagogiju (Hochschule für Agrar – und Umweltpädagogik) u Beču, usvojeni su zaključci o načinu sudjelovanja u javnoj raspravi o položaju poljoprivrednog savjetovanja u EU Savjetovanju o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike – ZPP u okviru EU direktive ruralnog razvoja za razdoblje 2021-2027. godine (više na: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_hr).

IALB se zalaže za razvoj i jačanje položaja poljoprivrednog savjetovanja te je u tu svrhu napisan dokument „IALB Position Paper Knowledge Transfer and Advisory Work in Agriculture“. Opširnije

Ovaj dokument će biti platforma za sudjelovanje poljoprivrednih savjetnika u EU Savjetovanju o modernizaciji i pojednostavnjenju ZPP-A u programskom razdoblju 2012-2027.

Najznačajniji prijedlozi izneseni u dokumentu „IALB Position Paper“ su sljedeći:

 • prijenos znanja kroz edukaciju i savjetovanje je ključan za stabilnost, razvoj i održivost poljoprivrede u EU,
 • za jačanje učinkovitosti poljoprivrednog savjetovanja je neophodno propisati zasebno poglavlje u EU Direktivi ruralnog razvoja za razdoblje 2021-2027,
 • osigurati razvoj pluralističkih sustava savjetovanja u skladu sa potrebama pojedinih EU članica,
 • omogućiti uvođenje novih tema, metoda i alata savjetovanja uključujući i upravljanje kvalitetom, (na pr. uvođenje bioekonomije kao teme ili savjetodavnih paketa kao alata ili CECRA* metodičkog usavršavanja savjetnika kao osnovni standard za kompetenciju metode savjetovanja),
 • povećanje učinkovitosti kroz umrežavanje tako da je  provedba suradnje na polju razmjene znanja i inovacija sufinancirana i jednostavnija.

Prema iskustvu i preporukama kolege Michael Küglera, voditelja platforme poljoprivrednih komora u EU te člana Izvršnog odbora IALB-a* i EUFRAS-a*, bilo bi vrlo korisno da što više savjetodavnih službi i pojedinačnih savjetnika sudjeluje u EU savjetovanju s prijedlozima poboljšanja sufinanciranja i regulacije poljoprivrednog savjetovanja. Iz toga proizlazi da je veća vjerojatnost da se prijedlozi uvrste u Uredbu ako ima više sudionika.

Na dvodnevnoj sjednici raspravljalo se i o srednjoročnoj strategiji djelovanja IALB-a, aktualnostima u EUFRAS-u, o SEASN-u*, programu razmjene savjetnika između Austrije i Njemačke te daljnjem razvoju CECRA modula za metodičko usavršavanje EU savjetodavaca.

 

mr. sc. Milan Husnjak, dr. med. vet.
viši koordinator za međunarodnu suradnju

 

 • IALB – Internationale Akademie land-und hauswirtschaftlicher Beraterinnen und Berater www.ialb.org
 • CECRA – Certificate for European Consultans in Rural Areas
 •  www.cecra.net
 • EUFRAS- European Forum for Agriculture and Rural Advisory service
 • www.eufras.eu
 • SEASN- Southeastern Europe Advisory Service Network
 • www.seasn.eu
Pripremi za ispis