Javni uvid i javna rasprava za gospodarsku jedinicu Plaške šume

Gospodarskom jedinicom obuhvaćene su sljedeće katastarske općine: Janja Gora, Jezero, Međeđak, Blata, Latin, Lička Jesenica, Plaški, Podhum, Saborsko.

Javni uvid biti će moguć od 03. listopada 2016. godine do 10. listopada 2016. godine u prostorijama Savjetodavne službe; Bernardina Frankopana 13; Ogulin, radnim danom od 08 do 14 sati. Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida ili poštom na adresu: Savjetodavna služba; Bernardina Frankopana 13; Ogulin.

Javna rasprava održati će se u utorak 11. listopada 2016. godine s početkom u 10 sati u šumariji Saborsko-Plaški; Slave Raškaj 1; Plaški. Pozivaju se svi zainteresirani šumoposjednici da se odazovu u što većem broju.

naslovna fotografija: Pogled sa Javornika prema Saborskom, Ines Paunović, dipl. ing. šum

Snježana Blašković, dipl. ing. šum.
Viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis