Obavijest proizvođačima uljane repice 30.09.2016.

Najavom oborina idućeg tjedna postoji mogućnost otežanog ulaska u parcelu, te ujedno povoljniji uvjeti za razvoj biljnih bolesti, pa je preporuka da se prije najavljenih oborina izvrši zaštita uljane repice protiv bolesti koje mogu uzrokovati smanjenje prinosa. Također je važno djelovanje nekih fungicida i kao regulatora rasta, a čija primjena mora biti u jesen u fazi 4-6, 7 razvijenih pravih listova! Fungicidi, osim u suzbijanju bolesti; suha trulež, bijela trulež, koncentrična pjegavost, crna lisna pjegavost, kao regulatori rasta potiču rast korijena a smanjuju intenzitet rasta nadzemnog dijela biljke da bi što bolje prezimile, te podnijele stresne uvjete.

Registrirani fungicidi su: Amistar extra, Amistar gold, Propulse, Caramba (regulator rasta), Folicur EW 250, , Pictor, Prosaro 250 EC, Topsin M 500 SC, Tebusha, Tebu super 250 E, Tebukin, Magnello (regulator rasta) .

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, a tretirati u vrijeme leta pčela. Korišteno sredstvo potrebno je na propisani način zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.  U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

                                                                                             

    Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
 e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis