Program gospodarenja G. J. Udbinske šume

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC – standardu certifikacije šuma, da je u fazi izrade šumskogospodarski plan (Program gospodarenja šumama šumoposjednika s važnošću od 2015. do 2024. godine) za gospodarsku jedinicu "Udbinske šume".

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, i to na području Općine Udbina, a obuhvaća sljedeće katastarske općine:

K.O. JOŠAN                        K.O. MEKINJAR                                K.O. SVRAČKOVO SELO

K.O. KOMIĆ                       K.O. MUTILIĆ                    K.O. UDBINA

K.O. KRBAVA                    K.O. PODLAPAČA            K.O. VISUĆ

K.O.KURJAK                      K.O. SREDNJA GORA

Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove mogu prijedlog uređajnog elaborata za navedenu gospodarsku jedinicu pogledati u razdoblju od 19.09.2016. do 30.09.2016. godine, radnim danom od 08 do 12 sati, u Šumariji Udbina, IX. gardijske brigade 18. u Udbini.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja javnog uvida.

Javna rasprava planira se održati dana 03.10.2016. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Šumarije Udbina, IX. gardijske brigade 18. u Udbini.

Ivica Serdar, dipl. ing. šum.

Pripremi za ispis