Program gospodarenja Jastrebarsko – Okić

Ova gospodarska jedinica obuhvaća slijedeće katastarske općine:

KO Plešivica, KO Plešivička Reka, KO Desinec, KO Jastrebarsko, KO Okić, KO Klinča Sela.

Uvid u prijedlog Programa može se izvršiti u razdoblju od ponedjeljka 19. do 30. rujna 2016. godine u prostorijama Savjetodavne službe na adresi dr. Franje Tuđmana 47 u Jastrebarskom, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 sati.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida na gore navedenoj adresi Savjetodavne službe, ili poštom na adresu UŠP Zagreb, Nazorova 7, 10000 Zagreb.

Javna rasprava planira se održati u srijedu, dana 28. rujna 2016. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Centra za kulturu Jastrebarsko na adresi Dr. Franje Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko.

Bernard Jakopec, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis