Obavijest maslinarima! 12.09.2016.

Vremenski uvjeti tijekom proteklog tjedna (lokalni pljuskovi i nešto niže dnevne i noćne temperature) obilježiti će i dane vikenda.Pogodni su za razvoj i infekcije izazvane napadom druge generacije maslinove muhe (Bactrocera oleae).

Stoga upozoravamo maslinare koji nisu obavili zaštitu prema preporuci od 30.08.,da to učine

čim im to vremenski uvjeti dozvole.

Na plodovima pogodnim za odlaganje jajašaca (blizina vode,navodnjavanje ) moguće su  infekcije, stoga maslinarima preporučujemo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova ( 100 po masliniku).

Preventivene mjere zaštite potrebno je nastaviti  kod je napadnuto više od 5% plodova, korištenjem mamaka (Success bait,Eco trap,Buminal+ Dimetoat).

Ukoliko se nakon uzorkovanja utvrdi  10-15 % napadnutih plodova, potrebno je  primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika:

  • dimetoat ( Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion) 
  • deltametrin ( Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ili
  • fosmet ( Imidan 50 WG)

Prilikom odabira pripravka voditi računao dozvoljenom broju tretmana u vegetacijskoj sezoni.

U maslinicima ukojima bilježimo jači napad paunovog oka (Spilocea oleagina) preporučujemo uporabu pripravka Neoram  ili Stroby WG. Zaštituobavite prije najavljenih oborina.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada će se obaviti 26.09.2016. u Sinju, lokalitet Poljoljekarne Hipodrom,Put Piketa,od 9:00-11:00. te 27.09. u Imotskom,Braniteljska poljoprivredna zadruga Imoćanka,Glavina donja 493, od 8:00-10:00 h.

                                                                                                                            mr. sc.Ivana Župić,
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

                                        

Pripremi za ispis