Program gospodarenja G. J. Pazinske šume

Javni uvid će biti moguć od 30. lipnja do 21. srpnja 2016. godine u prostorijama grada Pazina, Upravni odjel za financije i proračun – Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Javna rasprava održati će se 22. srpnja 2016. godine s početkom u 19:00 sati, u gradskoj vijećnici grada Pazina, na adresi Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u gradu Pazinu, ili na adresu PRO SILVA d.o.o. Trg Senjskih uskoka 1/2, ili na adresu SAVJETODAVNA SLUŽBA, Sv. Teodora 2, 52100 Pula.

Raspravu će voditi ispred Savjetodavne službe mr. spec. Albin Lampe, dipl. ing. šum. i ispred izrađivača Programa Denis Stojsavljević, dipl. ing. šum.

mr. spec. ALBIN LAMPE, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis