Loša klijavost sjemena paprike

Na slikama 1 i 2 prikazano je neujednačeno nicanje sjemena paprike, uslijed slabe energije klijanja. Većina deformiranih biljaka – klijanaca slabije raste ili propada.

Na deklaraciji hibridnog sjemena godina certifikacije je 2013., minimalna klijavost sjemena paprike je 65 %, kako je propisano Pravilnikom o stavljanju na tržište sjemena povrća. Podatak o energiji klijanja uzetog uzorka ne postoji, jer ju isti Pravilnik ne propisuje.

Uvjeti za povoljno nicanje paprike su bili osigurani temperaturom zraka od 18 0C, uzgojem na grijanim stolovima i uporabom sterilnog supstrata za sjetvu (tzv. tray supstrat). Supstrat je optimalno vlažen. Radi sumnje u klijavost sjemena paprike, posijane su 2-3 sjemenke na jedno sjetveno mjesto, radi štednje grijanog prostora.

Slika 1. i 2. Neujednačeno nicanje paprike
(Foto: Sunčica Dombaj)

Slika 3. Normalan klijanac paprike sa zdravim korijenom i kotiledonima uz deformirane biljčice, koje bi kasnije propale ili bi kržljavo rasle
(Foto: Sunčica Dombaj)

Sunčica Dombaj, dipl. ing. agr.,
stručna savjetnica za hortikulturu

 

Pripremi za ispis