Pčelarska radionica Izazovi u suvremenoj pčelarskoj proizvodnji za djelatnike Savjetodavne službe

Naime, unatrag nekoliko godina povećao se broj pčelara i pčelinjih zajednica u Republici Hrvatskoj (RH). Stoga se opravdanim pokazala ideja o uspostavi određene grupe ili tima za pčelarstvo unutar Službe, a time i organizacija radionica za pčelarstvo. Prisutni su bili slijedeći savjetnici : Dario Zagorec, Igor Petrović,Darko Antonina, Ivo Batinović, Bernard Bokšić, Nataša Bronzović, Miran Gortan, Grozdana Grubišić Popović, Nikola Gržan, Željko Klaić, Ljubica Kravarščan, Jaromir Vrbicky i Zlatko Tomljanović.

Razumljivo da smo cijeli dan “bistrili“ aktualne pčelarske teme poput važnosti pčelarstva u svijetu i RH, čimbenicima koji utječu na kvalitetu meda, Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini, ulaganju u pčelarstvo kroz mjere ruralnog razvoja kao i o novim i starim bolestima pčela. Stoga su kolegice Grubišić Popović i Bronzović te kolega Petrović i ja osobno izložili spomenute teme. Pri tome raduje spoznaja da smo razmijenili ideje i uklonili moguće nejasnoće/nedostatnosti oko važnih pčelarskih pitanja.

Foto: Z. Tomljanović: „Radna atmosfera na radionici“

Valja naglasiti da je ispred Ureda ravnatelja, mr. Dario Zagorec, viši koordinator za stočarstvo, pozdravio okupljene savjetnike te zaželio uspješan rad tijekom radionice te naglasio potrebu za jednom aktivnom pčelarskom grupom unutar naše službe. Također, Dario nas je izvijestio o aktualnostima u radu Savjetodavne službe te o mjerama M1 i M2 koje nam slijede. U svezi M1, savjetnici su upoznati s programom osposobljavanja pčelara za provođenje smjernica dobre pčelarske prakse te su izrazili želju za sudjelovanjem u provedbi izobrazbe naših pčelara. Nažalost, zbog prevrtljivog vremena nismo mogli održati vježbe na terenu. No, imali smo priliku kušati i senzorski ocijeniti med našeg kolege Nikola Gržana. U konačnici savjetnici su se složili oko zaključaka radionice o potrebi pisanja strategije razvoja pčelarstva; važnosti pčelarstva u održivom razvoju; mogućnostima raznolike proizvodnje u pčelarstvu, organiziranoj borbi protiv pčelinjih bolesti; potrebi provođenja smjernica dobre veterinarsko-pčelarske prakse; istraživanjima u svezi hranidbe pčela; planskoj sadnji medonosnog bilja te nužnosti obrazovanja pčelara u kojoj Savjetodavna služba može imati veliku ulogu. Stoga molba svim kolegicama/kolegama unutar naše službe koji bi se željeli uključiti u rad naše pčelarske grupe da nam se jave. Svi ste dobrodošli. Slijedeća radionica je planirana početkom proljeća 2016.godine. Na kraju velika zahvala Matici hrvatskoj na ustupljenom prostoru.

Zlatko Tomljanović, dr.med.vet.
viši stručni savjetnik za pčelarstvo

Pripremi za ispis