Održan 1. stručni skup o proizvodnji povrća u Hrvatskoj

Organizator skupa, Gospodarski list, najstariji je i najpopularniji hrvatski stručni časopis s područja poljoprivredne struke, koji je od 1842. kada je nastao, stalno poticao napredne ideje razvoja poljoprivredne proizvodnje te usmjeravao stručno i ekonomski hrvatske poljoprivrednike.

Povod organiziranju skupa je sve veći značaj proizvodnje povrća, kao važne gospodarske djelatnosti hrvatske poljoprivrede, zahvaljujući iznimno povoljnim agroekološkim uvjetima za proizvodnju većine povrćarskih kultura te perspektiva velikog, ali i zahtjevnog europskog tržišta.

Osim Gospodarskog lista, u organizaciji su sudjelovali i brojni stručni i znanstveni subjekti: Agronomski fakultet Zagreb, Poljoprivredni fakultet Osijek, Savjetodavna služba, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split i mnogi drugi.

Treba svakako naglasiti nekoliko važnih statističkih činjenica. Republika Hrvatska ne proizvodi dovoljno niti jedne vrste povrća za svoje potrebe. Za proizvodnju povrća koristi se svega 0,8 % od ukupno korištenog poljoprivrednog zemljišta (DZS, 2013.). Ipak, usprkos svim negativnim pokazateljima, u RH poljoprivreda i povrćarstvo predstavljaju temeljni sektor daljnjeg razvoja i zapošljavanja stanovništva.

Rad na seminaru odvijao se kroz tri sekcije, koje su obuhvatile sve segmente proizvodnje povrća i to o: tehnologiji proizvodnje – od sjetve do berbe, zaštiti povrtnih kultura, uzgoju u zaštićenim prostorima te o ekološkoj i integriranoj proizvodnji i proizvodnji povrća. Predstavljene su najnovije tehnologije u proizvodnji, koje se polako uvode i kod nas, različita gnojiva i sredstva zaštite bilja, ekonomska perspektiva proizvodnje, certifikacija, sjemenarstvo, problematika zemljišta, zaštićeni prostori (hidropon, aeropon, LED rasvjeta), navodnjavanje, autohtone sorte povrća, proizvodnja sadnica, skladištenje povrća, mehanizacija, suzbijanje bolesti i štetnika te korova, promjena klime i utjecaj na proizvodnju, ekološka zaštita i integrirana proizvodnja povrća, biološka raznolikost, urbana poljoprivreda i vertikalne farme, ljekovito bilje i upravljanje rizikom u proizvodnji.

Održana su i dva okrugla stola, o proizvođačkim organizacijama i natječajima iz europskih fondova te o načinu i plasmanu poljoprivrednih proizvoda – suradnja proizvođača i otkupljivača u sektoru povrćarstva. Kroz razgovor njihovih predstavnika istaknuto je više važnih pitanja, koja zahtijevaju rješavanje sadašnjeg stanja u proizvodnji i na tržištu povrća i poljoprivrednih proizvoda općenito. Problem proizvođača, koji je istaknut, odnosi se na nepoštivanje dogovora nekih domaćih otkupljivača, čestih povrata robe i neplaćanje isporučene robe. Takva situacija stavlja proizvođače u iznimno podređen položaj te je posebno istaknuta pozitivna razlika u odnosu na strane trgovačke lance, s kojima je poslovanje daleko uređenije i plaćanja su u roku. Istaknuti su i problemi nelojalne konkurencije i sivog tržišta, s kojima se proizvođači povrća moraju boriti i biti konkurentni, a istaknut je i uvoz jeftinijeg povrća.

Istaknuto je također da je sadašnji koncept proizvodnje povrća u Hrvatskoj nedorečen, tu se misli na nepostojanje regionalizacije proizvodnje povrća, što je temelj za pravilan i dugoročan razvoj, jer se treba znati što proizvoditi i gdje, u najboljim proizvodnim uvjetima za određene kulture te u konačnici imati zadovoljavajući plasman na tržištu.

Seminaru je prisustvovao veliki broj sudionika, prvenstveno proizvođača povrća, stručnih savjetnika – agronoma, znanstvenika i ekonomista te novinara, što ukazuje na to da je tema skupa pogođena i da skup ima budućnost. Pošto je cilj bio prenošenje najnovijih informacija, dostignuća i iskustava hrvatskim povrćarima, kako bi pospješili svoju proizvodnju, usvojili nova znanja i unaprijedili tehničku opremljenost, može se konstatirati da je cilj ispunjen.

Jer, samo boljom educiranošću proizvođača povrća u Hrvatskoj ostvariti će se veća ekonomska isplativost domaće proizvodnje, uz manji i prihvatljiviji utjecaj na okoliš i proizvodnju konkurentnijeg i kvalitetnijeg povrća.

Autor: mr. sc. Višnja Šimunović

Pripremi za ispis