Obveze proizvođača mandarina

Proizvođači agruma  dužni su prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprećavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata, Wiedemann) NN (85/14) poduzimati propisane mjere s ciljem sprječavanja, širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima u Republici Hrvatskoj. Ugrožena područja u smislu ove Naredbe su područja: Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Zadarska županija i Istarska županija, a dolina rijeke Neretve je područje od posebnog gospodarskog značaja.

Na ugroženim područjima posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje trulih, oštećenih i drugih zaostalih plodova najkasnije u roku 24 sata nakon berbe. U cilju učinkovitog uništavanja ličinki sredozemne voćne muhe prikupljene plodove treba zbrinjavati na sljedeći način:

  • skupljanje plodova u plastične vreće i čuvanje u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana,
  • zakopavanje plodova te pokrivanje slojem zemlje debljine minimalno 30 cm.

Važno je tijekom cijele godine provoditi i druge propisane mjere suzbijanja.

Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe u smislu ove Naredbe jesu: mandarina, klementina, naranča, kaki, nešpula, smokva, jabuka, marelica, šljiva, breskva i nektarina, japanska šljiva i kruška.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr
Dubrovačko – neretvanska županija

Pripremi za ispis