Osnovana Mreža savjetodavnih službi jugoistočne Europe (SEASN) – predsjednik Milan Husnjak iz Savjetodavne službe

Mrežu su osnovale organizacije iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Mađarske, Makedonije, Slovenije i Srbije. SEASN čine savjetodavne službe, poljoprivredne komore, poljoprivredni instituti, poljoprivredni fakulteti i nevladine organizacije. Članom SEASN-a može postati svaka javna i privatna savjetodavna služba, savjetnik pojedinac, ostale institucije, nevladine organizacije i fizičke osobe koje djeluju u poljoprivredi i ruralnom prostoru. Mreža djeluje na području zemalja njenih članova.

S velikim ponosom valja naglasiti da je sjedište SEASN-a u Uredu ravnatelja Savjetodavne službe u Hrvatskoj, a predsjednik naš kolega mr. sc. Milan Husnjak, viši koordinator za međunarodnu suradnju. Potpredsjednici SEASN-a su kolege iz Bugarske, Srbije, Kosova i Makedonije, tajnik i njegov zamjenik iz Srbije i Austrije, a blagajnik iz Mađarske.

Osnivačkoj skupštini u Sofiji prisustvovali su i Tom Kelly, predsjednik EUFRAS-a (www.eufras.eu) i direktor Teagasc-a (www.teagasc.ie), Ulrich Ryser, predsjednik IALB-a (www.ialb.org) i direktor Agridea-e (www.agridea.ch), te Bogdanka Gjorshoska predstavnica SWG-RRD-a (www.seerural.org). Njihova bezrezervna podrška uvelike je pomogla osnutku SEASN-a, a SWG-RRD proglašen je podupirućim članom SEASN.

Savjetodavnu službu na Osnivačkoj skupštini predstavljali su ravnatelj Hrvoje Horvat, Milan Husnjak, Dario Padro, Višnja Krapljan, Marija Milašin, Marko Dobrić, Tea Tošić i Matija Čabrajec.

Kako je započela inicijativa za osnivanje SEASN-a?

Još 2007. godine, na subregionalnoj konferenciji u Skopju u organizaciji FAO-a, razgovaralo se o potrebi za nekim vidom suradnje savjetodavnih službi u regiji. Na Konferenciji je usvojen zaključak o potrebi razvoja savjetodavnih službi u regiji te potencijalima i potrebama za suradnju savjetodavnih službi i međusobno povezivanje s istraživanjem i obrazovanjem u poljoprivredi. Rezultat je izrada FAO studije: „Procjena razvoja ljudskih kapaciteta te nedostaci u poljoprivrednim savjetodavnim službama Zapadnog Balkana“, objavljena 2011. (http://www.fao.org/docrep/015/i2119e/i2119e00.pdf).

Tijekom 2013. nastavlja se niz razgovora o potrebi suradnje savjetodavnih službi u jugoistočnoj Europi na skupovima GFRAS-a (www.g-fras.org), EUFRAS-a i IALB-a, te je početkom 2014. godine brojnim institucijama poslano inicijativno pismo za osnivanje Mreže. Nakon inicijativnog pisma započele su sveobuhvatne i detaljne aktivnosti s ciljem uspješnog osnivanja Mreže.

Koji su glavni ciljevi Mreže?

  • povećanje učinkovitosti poljoprivrednih savjetodavnih službi s ciljem razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u regiji
  • dinamična razmjena znanja i iskustava o načinu rada i financiranja savjetodavnih službi
  • jednostavnija razmjena iskustava, znanja i informacija, na razumljivijim lokalnim  jezicima;
  • regionalna suradnja na projektima

Koje su prioritetne aktivnosti Mreže?

  • organiziranje radionica, seminara, predavanja, okruglih stolova, stručnih skupova, tribina, promocija i ostalih događanja o problemima i temama
  • povezivanje zainteresiranih savjetnika i ostalih aktera za zajednički rad i realizaciju različitih projekata relevantnih za prijenos znanja u poljoprivrednoj proizvodnji, ruralni prostor te rast održivosti i konkurentnosti u sektoru
  • izdavanje glasila, priručnika, brošura i letaka iz djelatnosti Udruge
  • briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova poduzimanjem mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada
  • predlaganje projekata značajnih za područje na kojem djeluje, kao i šire
  • ostvarivanje suradnje i s drugim istovrsnim i sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu

2. Regionalna konferencija savjetodavnih službi jugoistočne Europe

Nastavno na Osnivačku skupštinu SEASN-a, 23. listopada 2015. održana je i 2. Regionalna konferencija savjetodavnih službi jugoistočne Europe. Tema Konferencije bila je „Obuka i ključne kompetencije poljoprivrednih savjetnika – koristi za poljoprivrednike“.

Konferenciju je otvorila ministrica poljoprivrede i prehrane Republike Bugarske Desislava Taneva.

Konferenciji je prisustvovalo više od 100 sudionika – članova SEASN-a, kolege iz Gruzije, te predstavnici poljoprivrednih instituta i poljoprivrednih fakulteta iz Bugarske. Ravnatelj Savjetodavne Službe Hrvoje Horvat održao je vrlo zapaženo plenarno izlaganje „Mogućnosti za unapređivanje regionalne razmjene i prijenosa znanja – povezivanje savjetodavaca i znanstvenika u regiji“.

Nakon konferencije organiziran je izlet na poljoprivredno gospodarstvo mješovite proizvodnje u blizini Sofije.

Ovakvi skupovi od iznimnog su značaja za Savjetodavnu službu, jer se uspostavljanjem mnogobrojnih kontakata razmjenjuju iskustva i znanja, te time unapređuje rad savjetodavnih službi u regiji. Konkretno, kolegice Marija Milašin i Višnja Krapljan dogovorile su suradnju s kolegama iz Makedonije u vidu razmjene studijskih posjeta grupa vinara i sirara iduće godine.

Ovim putem zahvaljujemo kolegama iz Nacionalne poljoprivredne savjetodavne službe Bugarske (www.naas.government.bg/en) na srdačnom gostoprimstvu i odličnoj organizaciji Osnivačke skupštine SEASN-a i 2. Regionalne konferencije savjetodavnih službi jugoistočne Europe. Zahvaljujemo i kolegama iz svih institucija članica SEASN-a koji su aktivnim sudjelovanjem u dvogodišnjim pripremama doprinijeli uspješnom osnutku Mreže savjetodavnih službi jugoistočne Europe.

Tea Tošić, dr. med. vet.
Matija Čabrajec, dr. med. vet.

 

Pripremi za ispis