Poziv na predavanje – Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Sadržaj predavanja:

  • Tko su korisnici potpore?

  • Uvjeti prihvatljivosti ulaganja i troškova u okviru mjera 04 i 08.

  • Postupak podnošenja Zahtjeva za potporu i donošenje konačne Odluke o prihvatljivosti zahtjeva.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

Operacija 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

U okviru ove operacije potpora će se dodjeljivati projektima izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (šumske ceste, traktorski putovi), čime će se omogućiti bolji pristup šumskim područjima.

Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.5. Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

U okviru ove operacije dodjeljivati će se potpora u svrhu rekonstrukcije degradiranih oblika šumskih sastojina u mješovite sastojine visokog uzgojnog oblika.

Operacija 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

U okviru ove operacije dodjeljivati će se potpora projektima izgradnje i opremanja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanja signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca i drugo, koji će rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi od šuma učiniti dostupnijima za stanovništvo, čime će se povećati javne dobrobiti i rekreacijske vrijednosti šuma kao i svijest javnosti o važnosti očuvanja i održivog gospodarenja šumskim ekosustavima.

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Operacija 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

U okviru ove operacije dodjeljivati će se potpora projektima modernizacije postojećih i uvođenja novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Operacija 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

U okviru ove operacije dodjeljivati će se potpora projektima modernizacije postojećih i uvođenja učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Operacija 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

U okviru ove operacije dodjeljivati će se potpora projektima marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda te informiranja javnosti o mogućnostima, prednostima i pozitivnim učincima korištenja ovih proizvoda.

Savjetodavna služba

Pripremi za ispis