Žetva uljane repice 2015.

Prinosi su vrlo „šaroliki“, što ne čudi obzirom na teške uvjete sjetve, pomicanje sjetve izvan optimalnog roka, a osim toga „danak je odnio“ napad puževa i štetnika najprije tijekom jeseni (crvenoglavi buhač, repičina osa listarica) koji su dodatno prorijedili tek iznikle usjeve ili su ih u potpunosti uništili, a zatim u proljeće otežano suzbijanje repičinih pipa (radi nepovoljnih vremenskih uvjeta) i repičinog sjajnika (radi neznanja o pojavi rezistentnosti na pojedine skupine insekticida). Vremenski uvjeti tijekom mjeseca kolovoza i rujna 2014. godine nisu bili naklonjeni proizvođačima uljane repice. Vrijeme sjetve prošle je jeseni pomaknuto čak i u mjesec listopad radi učestalih i obilnih oborina. Mnogi su proizvođači uljane repice radi zadržavanja vode na poljoprivrednim parcelama ili suviše vlažnog tla na pojedinim lokacijama odustali od sjetve uljane repice. Znači, ukupna sjetvena površina značajno je manja od planirane. Kasna sjetva (konac rujna, početak listopada, pa čak i sredina listopada kod ponavljanja sjetve) odrazili su se na prinos. Stagnacija vode na pojedinim parcelama dodatno je smanjila sklop biljaka.

Plješine na parceli uzrokovane stagnacijom vode

Rjeđi sklop – posljedica loših uvjeta sjetve

„Uljana repica ne zna plivati“

Nakon sjetve – usjev uništen suvišnim oborinama, potrebno presijavanje

Tijekom jeseni otežan je bio ulazak poljoprivredne mehanizacije na parcele radi vlažnog tla, pa na dijelu posijanih oranica nije izvršena zaštita usjeva od korova. Neke oranice posijane uljanom repicom dočekale su žetvu bez ijedne provedene agrotehničke mjere. Dakle, uz agrotehniku bez primjene ikakvog gnojiva, bez ijedne zaštite usjeva od štetnika i/ili bolesti, ne može se očekivati niti dobar prinos. Takve će parcele umanjiti ukupno ostvaren prosječni prinos po jedinici površine. Prinosi na parcelama uz minimalnu razinu primijenjene agrotehnike kreću se u rasponu 0,5- 1,5 t/ha.

Parcela uljane repice bez primjene herbicida

Ista parcela uljane repice bez primjene herbicida pred žetvu

Neki su poljoprivrednici odlučili zbog smanjenog sklopa, umanjiti i ostala ulaganja, pa je izostavljena primjena fungicida, a negdje i prihrana.

Manji je broj poljoprivrednih proizvođača u usjev uljane repice uložio maksimum. Uz preporučenu agrotehniku, na tlima dobre propusnosti, bez značajnijeg umanjenja broja biljaka u žetvi, ima i prinosa koji prelaze 4,0 t/ha. Na žalost, to su izuzetci. Poljoprivrednici koji su u ovoj vegetaciji postigli prinos uljane repice iznad 3,3 t/ha mogu biti zadovoljni.

Uljana repica – dobar usjev pred žetvu 2015.

Žetva uljane repice

Žetva uljane repice privodi se kraju, a proizvođači se nadaju da će otkupna cijena dijelom nadoknaditi nepovoljnu vegetaciju za proizvodnju ove ozime uljarice.

mr. sc. Tatjana Međimurec
viša koordinatorica za ratarstvo

Pripremi za ispis