Prinosi uljane repice – žetva 2015. godine

Visina ostvarenog prinosa uljane repice ove vegetacijske sezone ovisio je osim o provedenoj agrotehnici najviše o vremenskim prilikama tijekom cijele sezone uzgoja.

Kako bi mogli sagledati razloge smanjenih prinose uljane repice na većini parcela moramo se vratiti u vrijeme sjetve.

U vrijeme optimalnih rokova sjetve ove uljarice (25.08.-05.09.) te tijekom cijelog mjeseca rujna zabilježene su iznad prosječne količine padalina na području Republike Hrvatske.

Stanje oborina prema DHMZ-u za mjesec rujan opisane su za većinu lokaliteta u RH od kišnog do ekstremno kišnog.

IZVOR DHMZ

Povećana količina oborina, ali i sam njihov raspored tijekom rujna 2014. godine nisu bile naklonjene proizvođačima uljane repice.

Grafikon 1.-Padaline rujan 2014. godine(Trnovčak) – 260,8 mm-blizu lokaliteta proizvodnog pokusa

Zbog dugotrajnog zadržavanja vode na poljoprivrednim parcelama sjetva ove kulture dobrano je pomaknuta izvan svih optimalnih rokova (kraj mjeseca rujna). Proizvodni pokus uljane repice koji Savjetodavna služba provodi s obiteljskim gospodarstvom Babić iz Svetog Martina na Muri posijan je tek 26. rujna 2014. Ovako kasna sjetva kroz višegodišnja praćenja uljane repice nije poželjna kod sorti uljane repice, dok se hibridi mogu sijati ovisno o vremenskim prilikama tijekom jeseni i u kasnijim rokovima sjetve.

Slika 1.-Uljana repica 26. studenog 2014.

Dodatne probleme poljoprivrednicima koji su uspjeli posijati ovu kulturu predstavljali su štetnici (crvenoglavi buhač, repičina osa listarica i puževi) koji su prorijedili tek iznikle usjeve. Poznato je da sjeme uljane repice od prošle godine nije bilo zaštićeno insekticidima .

Slika 2. Uljana repica veljača 2015.

Koliko je povećana količina oborina predstavljala problem u vrijeme sjetve, isto toliko je smanjena količina oborina stvarala probleme poljoprivrednicima tijekom mjeseca ožujka, odnosno u vrijeme kada je potrebno napraviti prihrane uljane repice. Zbog smanjene količine oborina primijenjena dušična hraniva biljka nije mogla pravovremeno i u adekvatnim količinama usvojiti te većina usjeva uljane repice ostaje manjeg habitusa i ne grana kao prethodnih godina.

U proizvodnom pokusu sudjelovale su zainteresirane sjemenarske kuće sa sedamnaest sorata i hibrida uljane repice. Na pokusu je provedena slijedeća agrotehnika:

GNOJIDBA:
300 kg/ha NPK  0:20:30       

200 kg/ha NPK 5:15:25+16 S         

PRIHRANA:
10.03.2015.-150 kg/ha KAN-a        

11.04.2015. 150 kg/ha Amosulfan-a 20 N+28S        

PROVEDENA ZAŠTITA:  

Terodox-2 l/ha          

Ujesen- Karate zeon (buhač, osa listarica)   

Proljeće-3X sjajnik (2X Biscaya+1x Chess)

Prosjek prinosa proizvodnog pokusa koji je kombajniran 6. srpnja 2015. (max. dnevna temperatura 34,9°C) iznosio je 3.096 kg/ha, dok je prosječna vlaga 6,7 %.

Iz priloženog je vidljivo da uz provedenu agrotehniku u proizvodnom pokusu prosječan prinos nije na zavidnoj visini, pa je stoga mali prinos uljane repice kod poljoprivrednih gospodarstava koja su imala smanjena ili nikakva ulaganja u agrotehniku bio očekivan.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis