Udruga voćara „Dar Bilogore“

26. veljače održana je osnivačka skupština Udruge voćara „Dar Bilogore“ kojoj je prisustvovalo 25 proizvođača kao i uvaženi gosti,  koji su pružili potporu osnivanju. Već duže vrijeme među voćarima postoji želja da se međusobno čvršće povežu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i obrane svojih interesa. Tim više što je nekada postojala Udruga voćara i povrtlara čiji se rad ugasio a u međuvremenu je osnovana udruga koja okuplja samo povrtlare. Osim toga i posljednjih nekoliko izrazito klimatološki teških godina kao i veliki problemi oko plasmana i prodaje natjerale su proizvođače da razmisle o koristima koje mogu imati od udruživanja. Inicijativu za osnivanje pokrenulo je 6 osnivača  uz svesrdnu pomoći od strane Savjetodavne službe. Za predsjednika Udruge izabran je iskusni voćar i vinogradar gospodin Nenad Horvat.

Udruga djeluje na području Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije i želimo joj dugovječan i uspješan rad.

Ljiljana Šepak, dipl.inž.agr., viša stručna savjetnica
Podružnica Savjetodavne službe Bjelovarsko-bilogorske županije

Pripremi za ispis