Javni uvid i javna rasprava za program gospodarenja Bregana – Lučko

Javni uvid će biti moguć od 23. veljače do 13. ožujka 2015. godine u prostorijama šumarije Samobor, radnim danom od 08 do 14 sati.

Javna rasprava održati će se 10. ožujka 2015. godine s početkom u 10 sati, u prostorijama Javne ustanove Parka prirode „Žumberak – Samoborsko gorje“ na adresi Grdanjci 57, 10 432 Bregana.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u Šumariji Samobor na adresi Žumberačka 7, 10430 Samobor, ili na adresu UŠP Zagreb, Nazorova 7, 10000 Zagreb, te e-mail: zagreb@hrsume.hr.

Raspravu će voditi ispred Savjetodavne službe Bernard Jakopec, dipl. ing. šum. i ispred službe za uređivanje šuma Hrvatskih šuma Ivica Milković, dipl. ing. šum.

 

Bernard Jakopec, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis