Stručno predavanje

Tema: Brzorastuća vrsta Paulownia spp.
      Drvo budućnosti ili ipak ne?!?
 

Prilog: Poziv

 Mario Vlašić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis