Obavijest voćarima! 23.01.2015.

Proizvođači breskve i nektarine bi čim prije trebali iskoristiti stabilnije vremenske uvjete, kako bi izvršili obveznu preventivnu zaštitu protiv ekonomski najznačajnijega uzročnika bolesti –

kovrčavosti lista (Taphrina deformans).

Iako je optimalan rok za ovakav tretman u stadiju napučenog pupa, dobro je da se to izvrši i ranije, zbog mogućih kiša i raskvašenih terena u to vrijeme. Na taj će se način izbjeći moguće veće ekonomske štete.

Najbolje je uporabiti jedan od navedenih bakrenih pripravaka:

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ILI CHAMPION ILI CUPRABLAU – Z ILI NORDOX 75 WG

Tretman valja izvršiti za mirna vremena uz pojačani utrošak škropiva („plavo kupanje“).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis