Regionalni svinjogojski forum Velika Kopanica 2014

Skup je otvorio Dalibor Janda, voditelj Službe za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, a pozdravne riječi su uputili Željko Burazović, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu u Brodsko-posavskoj županiji i Ružica Vukovac, načelnica općine Velika Kopanica.

U prvom predavanju voditelj službe za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede Dalibor Janda, dipl.ing.agr. govorio je o stanju i perspektivama hrvatskog svinjogojstva u okviru EU. Istaknuo je nekoliko činjenica o svinjogojstvu u EU. Europska unija drugi je najveći proizvođač i najveći izvoznik svinjskog mesa, veličina populacije je oko 152 milijuna svinja, a godišnja proizvodnja svinjskih trupova je oko 23 milijuna tona, što čini udio oko 50 % u ukupnoj EU potrošnji mesa. Stupanj samodostatnosti iznosi 110 %, a 12 % ukupne proizvodnje zastupljeno je u izvozu.

O stanju svinjogojstva u RH rekao je slijedeće: brojno stanje u 2013. iznosi 1.110.000 grla (što je – 6,1 % u odnosu na 2012.), broj krmača u 2013. bio je 105.000 grla (+5 % /2012.), broj razvrstanih trupova iznosio je 1.102.868 (-8,7 % /2012.), broj trupova T1 i T2 bio je 822.001 (-10,6 % /2012.), mesnatost svinja iznosila je 58,67 % (+0,14 %/2012), prosječna težina tovljenika (T1 i T2) bila je 91,3 kg (veljača 2014.), broj živooprasene prasadi iznosio je12,2 po leglu (11,74 odbito).

Od dugoročnih mjera za unapređenje sektora svinjogojstva izdvojeno je: organiziraniji pristup tržištu – razvoj proizvođačkih organizacija, razvoj novih proizvoda veće dodane vrijednosti, jačanje marketinga, povećanje inovativnosti i ulaganja u razvoj, podupiranje proizvođača savjetovanjem i znanjem, poboljšanje i održavanje genetske kvalitete stoke, poseban pristup mladim poljoprivrednicima.

Mr. sc. Robert Črep iz Savjetodavne službe upoznao je prisutne s mjerama iz Programa ruralnog razvoja. Posebnu pažnju privukle su mjera za koje će biti raspisani natječaji u prvom kvartalu 2015.godine, a to su mjere:

Mjera 4

4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva,
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda.  

Mjera 6

6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima,
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na PG-u,
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava,
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Mjera 7

7.2. Ulaganja u izradu male infrastrukture
7.4. Ulaganja u uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Ujedno je govorio i o dosadašnjim iskustvima u povlačenju sredstava iz EU fondova.

Doc. dr. sc. Vladimir Margeta s Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeku prezentirao je temu: Soja u hranidbi svinja. U smjesama za hranidbu svinja proteinska komponenta najčešće je zastupljena sa sačmom soje. Jedan od razloga je visok sadržaj lako probavljivih bjelančevina. Soja u svježem obliku ne koristi se u hranidbi svinja zbog tripsin inhibitora koji se nalazi u sjemenu soje. Koristi se termički obrađena tostiranjem ili ekstrudiranjem.

Prema reakcijama sudionika skupa može se zaključiti da su ovakva okupljanja proizvođača svinja, stručnjaka i svih drugih koji su vezani za svinjogojsku proizvodnju korisna, te da se i na ovakav način čine mali koraci prema poboljšanju svinjogojske proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

Željko Kucjenić, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis