Stroj za sortiranje jaja isporučen članovima Udruge koka hrvatica Virovitičko-podravske županije

Članovi Udruge koka hrvatica VPŽ su prije dvije godine počeli svoj put čiji je cilj zajednički izlazak na tržište s visoko kvalitetnim proizvodom (konzumnim jajima). Da bi mogli to ostvariti morali su osnovati Zadrugu kokoš hrvatica, registrirati farme kokoši nesilica za proizvodnju jaja za Konzum, te registrirati objekt za pakiranje i sortiranje jaja. Od tada se intenzivno radi na opremanju i uređenju objekta kako bi se centar za sortiranje i pakiranje jaja mogao registrirati.

koka1_1612.jpg  koka2_1612.jpg

Posao se polako privodi kraju, objekt je uređen i zadovoljava minimalno-tehničke uvjete, stroj je isporučen i montiran, a članovi su prošli edukaciju rukovanja sa strojem.

Idući korak je uvođenje HACCAP-a, te podnošenje Zahtjeva za registraciju objekta Upravi za veterinarstvo.

koka3_1612.jpg

Tihana Bišćan, mag. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis