Hrvatski proizvođači još 15 godina nastavljaju s proizvodnjom Kranjske kobasice

Naime, Republika Slovenija je 10. ožujka 2009. godine pokrenula na europskoj razini postupak registracije proizvoda pod nazivom „KRANJSKA KLOBASA“ kao oznake zemljopisnog podrijetla (OZP, eng.: PGI). Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom uputilo je EK u kolovozu 2012. godine prigovor na registraciju naziva „KRANJSKA KLOBASA“. Europska komisija prigovor je ocijenila utemeljenim i osnovanim i pozvala Republiku Hrvatsku i Republiku Sloveniju da do travanja 2013. godine obave konzultacije i, po mogućnosti, postignu dogovor. Na tim konzultacijama dogovor nije postignut, ali je Europska komisija dodijelila rok od 15 godina, u kojem hrvatski proizvođači mogu koristiti naziv „Kranjska“ i „Kranjska kobasica“.

Nadležna uprava Ministarstva poljoprivrede – Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike održala je 24. studenog 2014. godine sastanak s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore i predstavnicima hrvatskih proizvođača kranjske kobasice, na kojem su proizvođači iskazali svoje zadovoljstvo s postignutim rezultatima pregovora i s izuzetno dugim prijelaznim razdobljem od 15 godina.

Pripremi za ispis