Godišnji pregled ispravnosti rada muzne opreme na poljoprivrednim gospodarstvima

Sam pregled odvija se od strane djelatnika savjetodavne službe koristeći specijaliziranu opremu, uz pomoć koje se pregledava rad vakum pumpe, regulator vakuma, vakummetar i pulzatori.

Imajući na umu da je muzni uređaj aparat koji je u direktnom kontaktu sa životinjom i čiji neispravan rad može direktno utjecati na zdravlje vimena i dovesti do velikih troškova liječenja vimena pozivamo poljoprivredna gospodarstva da se odazovu ovoj akciji.

Sam pregled za poljoprivredna gospodarstva se ne naplaćuje.

muzna oprema_2811_1.jpg

Jurica Bengeri, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis