Poziv za javnu raspravu povodom izrade Programa gospodarenja šumama šumoposjednika za G. J. Kloštar Podravski-Pitomača

Program će obuhvaćati privatne šume u sljedećim k.o.: Budančevica, Budrovac, Dinjevac, Ferdinandovac, Grabovnica, Kladare, Kloštar, Kozarevac, Otrovanec, Pitomača I, Pitomača II, Podravske Sesvete, Prugovac, Sirova Katalena, Stari Gradac i Suha Katalena. Očekujemo šumoposjednike, udruge, jedinice lokalne uprave, šumare, ekologe, novinare i ostale zainteresirane s ovih k.o. da će prisustvovati na ovoj javnoj raspravi i tako se upoznati sa radovima izrade navedenog Programa.

Ivica Kovačević, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Pripremi za ispis