Informacije za proizvođače mandarina i jabuka o izvanrednim mjerama u sektoru voća

Obzirom na uočene probleme i pitanja proizvođača o dosadašnjoj primjeni mjere, a posebno sa aspekta potrebne dokumentacije upozoravamo proizvođače da su dužni pridržavati se svih propisanih elemenata:

Prilikom prijave moraju imati svu potrebnu dokumentaciju i u cijelosti popunjen zahtjev 

(Upute za proizvođače i primatelje proizvoda za slobodnu distribuciju – http://www.mps.hr/UserDocsImages/RUSKE%20SANKCIJE/Uputa%20za%20proizvođače%20i%20primatelje%20proizvoda%20za%20slobodnu%20distribuciju%20-%20novo_16.10.2014_151801.docx)

Pravovremeno najaviti Agenciji da je izvršena priprema proizvoda za donaciju kako bi se u što kraćem roku obavio obvezni inspekcijski nadzor

Proizvođači koji nisu upisani u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, a žele sudjelovati i ovoj mjeri  žurno upute Zahtjev za upis u Upisnik Ministarstvu poljoprivrede

Interventna mjera EK vrijedi do kraja 2014. godine, pri čemu do 15. studenog vrijedi pravilo o ograničenom kapacitetu proizvodnje koji se može staviti na tržište.

Radi ravnomjerne podijele sredstava namijenjenih za interventni otkup proizvođači jabuka mogu iskoristiti interventna sredstva za maksimalno deset posto svojih kapaciteta, a proizvođači mandarina za 20 posto proizvodnih kapaciteta

Ako predviđena sredstva na ovaj način ne budu do kraja iskorištena do 15. studenog 2014. godine, nakon tog datuma moći će ih povlačiti proizvođači prema redoslijedu podnošenja zahtjeva bez obzira na količine koje su ranije definirane. 

Iz toga razloga apeliramo na proizvođače da u što kraćem roku i što brže iskoriste svoja prava koja imaju po ovoj interventnoj mjeri. Upozoravamo ih još jednom kako se sredstva mogu koristiti samo i isključivo uz poštivanje propisanih pravila utvrđenih Uredbama EK i propisanim Pravilnicima.

I ova mjera kao i sve ostale se nadziru od stručnih tijela EK. 

Još jednom ponavljamo kratke upute za proizvođače:

Svi proizvođači mandarina i jabuka  koji žele povući voće s tržišta u humanitarne svrhe i za to dobiti novac Europske unije – moraju o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja putem obrasca Obavijesti o povlačenju s tržišta koji se nalazi na web stranici Agencije http://www.apprrr.hr/izvanredne-mjere-potpore—jabuke-i-mandarine-1118.aspx .

Proizvođač mora u obrascu navesti kojoj instituciji želi isporučiti voće i u kojoj količini. Povlačenje voća odnosi se na 20% od ukupnih količina mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, odnosno 10 posto za jabuke. Trošak pakiranja, sortiranja i transporta također se refundira.

Popunjeni obrazac Obavijesti proizvođači šalju na e-mail adresu: intervencije.voće@apprrr.hr ili poštom: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Obavijesti se mogu slati do 15. studenog 2014. godine za 20% od ukupnih količina mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, a nakon toga Agencija za plaćanja proizvođačima šalje Obavijesti o utvrđenim prihvatljivim količinama proizvoda. Prije isporuke proizvođač se mora javiti poljoprivrednoj inspekciji i Agenciji za plaćanja koja provodi kontrolu na terenu.  Nakon isporuke voća proizvođač šalje Agenciji zahtjev za isplatu s dokumentacijom kojom dokazuje isporuku i primitak proizvoda povučenih s tržišta. Nakon toga Agencija isplaćuje novac proizvođaču voća.

Detaljnije ovdje i na broj telefona: 01/6002-810 te broj faxa 01/6002-853.

Ministarstvo poljoprivrede

Pripremi za ispis