Agencija za poljoprivredno zemljište raspisala je u lipnju 13 javnih poziva za zakup u ukupnoj površini od 1115,7077 ha

Agencija će raspisati javne pozive za poljoprivredno zemljište kojim je moguće raspolagati odnosno javni pozivi neće biti raspisani za katastarske čestice za koje postoji određeno ograničenje (npr. nalaze se u javnom vodnom dobru, u građevinskom području, u šumsko gospodarskoj osnovi ili su unutar zaštićenog područja).

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina. Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:

a) Gospodarski program, do 60 bodova,

b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,

c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.

Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/13).

Općine i gradovi odnosno fizičke osobe koje su podnijele zahtjev za raspisivanje javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, tijek obrade svojih zahtjeva mogu pratiti preko mrežnih stranica Agencije, rubrika Evidencije i obrasci (zahtjevi su evidentirani po županijama http://www.zemljiste.mps.hr/djelatnosti-obrasci-i-evidencije-zahtjevi-za-zakup).

Tablica 1. Pregled javnih poziva za zakup koje je Agencija raspisala u lipnju

Redni broj
Županija
Općina/ Grad

Datum objave Javnog poziva

Površina (ha)
1.
Osječko-baranjska
Općina Vuka
05.06.2014.
31,6121
2.
Osječko-baranjska
Općina Kneževi Vinogradi
09.06.2014.
184,1023
3.
Osječko-baranjska
Općina Čeminac
11.06.2014.
287,5671
4.
Istarska
Općina Karojba
16.06.2014.
2,4875
5.
Osječko-baranjska
Općina Čepin
23.06.2014.
72,7652
6.
Šibensko-kninska
Grad Skradin
23.06.2014.
174,5477
7.
Zagrebačka
Grad Jastrebarsko
23.06.2014.
104,0783
8.
Zagrebačka
Grad Dugo Selo
23.06.2014.
17,8288
9.
Zagrebačka
Grad Samobor
23.06.2014.
33,6889
10.
Zagrebačka
Općina Brckovljani
23.06.2014.
14,8777
11.
Istarska
Općina Medulin
24.06.2014.
5,2045
12.
Virovitičko-podravska
Općina Crnac
30.06.2014.
109,0725
13.
Sisačko-moslavačka
Općina Lipovljani
30.06.2014.
77,8751
 
 UKUPNO
 
 
1115,7077 
 

Kontakt:

Agencija za poljoprivredno zemljište
Željana Ivanuš
Viši koordinator za odnose s javnošću
Tel. 01 6106 717, 099 2665 612
E-mail: zeljana.ivanus@zemljiste.mps.hr

Pripremi za ispis