Raspored pčelinjeg legla na saću

Raspored legla na saću može biti pravilan ili nepravilan.

A.    Pravilan raspored legla:

U kontinentalnim dijelovima RH matica prestaje polagati jaja početkom studenoga i ponovno počinje s polaganjem jaja u veljači. Razumljivo da su pri tome moguća kalendarska odstupanja (+/- 2 ili više tjedana) zbog niske ili visoke temperature zraka. Također moguća su i odstupanja unutar pčelinjih zajednica istog pčelinjaka. Primjerice, uočeno je da neke pčelinje zajednice bez prestanka održavaju leglo tijekom zimskih mjeseci (veličina legla kao za „dlan“ na jednom okviru). Tijekom veljače matica polaže jaja i povećava leglo u pravilnim koncentričnim krugovima, pri čemu prelazi i na susjedno saće. U sredini se nalazi najstarije, poklopljeno leglo, a prema rubovima sve mlađe i mlađe nepoklopljene ličinke, dok se u posljednjem krugu nalaze jaja. Kad se u sredini izvale mlade pčele i stanice saća ostanu prazne, pčele čistačice ih očiste te se matica vraća i ponovno polaže jaja u njih. Tijekom aktivne pčelarske sezone (ožujak – rujan) teže je zamijetiti koncentrične krugove, ali uočavamo velike plohe saća s leglom jednake starosti.

U Istri, Hrvatskom primorju i Dalmaciji je teško odrediti približan prestanak i početak polaganja jaja u jesensko-zimskim mjesecima. Ovisno o vremenskim prilikama (topla zima) i bogatstvu pčelinje ispaše, često se mogu naći pčelinje zajednice u kojima pčelinja matica polaže jaja u malim količinama (veličina kao za „dlan“) ili većim količinama (jedan do dva okvira) tijekom cijele zime.

pcela_2_6.jpg

Pravilan raspored pčelinjeg legla (Z. Tomljanović)

Pozor!

Moguća su odstupanja (od smanjene količine do privremenog prekida legla tijekom pašne sezone (ožujak – rujan).

Uzrok:

 • geografski položaj pčelinjaka
 • vremenske prilike
 • nedostatak nektara
 • nedostatak peludi
 • mnogo nektara

Preporuka:

Utvrditi boravište ili raspored selidbe pčelinjih zajednica unatrag dva mjeseca.

Postaviti sumnju na:

 • bolest šumske paše ako su pčelinje zajednice tijekom lipnja – srpnja boravile na šumskoj ispaši meduna ili medljikovca (Gorski kotar)
 • ili paši lavande na Hvaru
 • ili paši vrijeska u Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

A.    Nepravilan raspored legla („rešetkasto leglo“):

Svaka nepravilnost u rasporedu legla (razbacanost legla ili „rešetkasto leglo“) upućuje na slabu, staru i/ili bolesnu pčelinju maticu i/ili bolest pčelinjeg legla.

pcela1_2_6.jpg

„Rešetkasto leglo“ (Z. Tomljanović)

pcela3_2_6.jpg

Pravilan raspored legla (iako izgleda kao rešetkasto). U sredini fotografije se vide prazne stanice, a sa strane (desna strana slike) poklopljeno leglo. Kad se u sredini izvale mlade pčele i stanice saća ostanu prazne, pčelinja matica se vraća i ponovno polaže jaja u njih (Z. Tomljanović)

OPĆI ZAHTJEV KOD NEPRAVILNOG RASPOREDA LEGLA:

Postaviti sumnju na bolesti pčelinjeg legla.

PREPORUKA:

Postaviti sumnju na:

 • lošu kvalitetu pčelinje matice
 • staru pčelinju maticu
 • poremećaje u pčelinjoj zajednici povezane s pčelinjom maticom
 • bolesti pčelinjih matica (zarazne i nezarazne bolesti odraslih pčela)

Pripremi za ispis