Obavijest voćarima! 21.05.2014.

Proizvođače jabuka upućujemo na oprez zbog mogućih infekcija bolesti krastavosti jabuka

 (Venturia inaequalis), uzrokovanih najavljenim nestabilnim vremenskim prilikama s povremenim oborinama ovog vikenda.

Preporučujemo provedbu zaštitnih mjera čim prije s jednim od pripravaka, koji će suzbiti i bolest pepelnicu:

Score 250 EC ili Indar 5 EW ili Difcor.

Navedenom sistemičnom pripravku, zbog bolje učinkovitosti , valja dodati i jedan od kontaktnih: Mankozeb ili Star 80 ili Captan.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis