Predavanja i edukacije o integriranoj proizvodnji u Virovitičko-podravskoj županiji

Integrirani proizvođači sa područja Virovitičko-podravske županije imali su priliku svoju obvezu ispuniti na tri organizirana sastanka u Suhopolju, Bušetini i Slatini. Svi proizvođači Virovitičko-podravske županije odazvali su se na poziv za stručna predavanja za 2014. godine, što potvrđuje ozbiljnost proizvođača i njihovu odgovornost prema proizvodnji.

Statistički gledano prema prijavljenim površinama proizvođači sa područja Virovitičko-podravske županije drugi su po brojnosti u RH. U integriranoj proizvodnji ove županije najzastupljenije su površine u ratarstvu (97 %), voćarstvu oko (2 %) i nešto manje u povrćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji (1 %).

Na stručnim predavanjima obrađene su teme vezane za integriranu proizvodnju, kao i tema o poštivanju višestruke sukladnosti, koja je većim dijelom i sadržana u pravilima integrirane poljoprivredne proizvodnje. Djelatnici Savjetodavne službe odgovorili su na postavljena pitanja i nedoumice koje su proizvođači imali tijekom protekle godine. Završetkom ovog ciklusa edukacija svi polaznici stekli su pravo na odgovarajuću potvrdu, koja vrijedi za kalendarsku 2014. godinu.

Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr.
Viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis