Poljoprivredni traktor i osnovno održavanje traktora

traktor_22_12014.jpg

Poljoprivredni traktor je vozilo namijenjeno obavljanju poslova po cestama i poljima, sposobno za nošenje, upravljanje, vuču i pogon oruđa – priključaka ili pokretnih i nepokretnih strojeva i vuču prikolica (Renius 1999).

Poljoprivredni traktor također možemo definirati kao motorno vozilo koje razvija snagu na poteznici i priključnom vratilu.

Noviji trend razvoja poljoprivrednih traktora karakterizira porast uloge informacijske tehnologije (elektronike) povezane s unaprijeđenim konceptom prijenosnika snage (tzv. Powershift i Continuously Variable Transmission), visoko sofisticiranom hidraulikom (load sensing, proportional valves) i stalno poboljšavanom razinom konfora rukovatelja.

Sustav proizvodnje traktora 1990-ih se godina dramatično promijenio od masovne proizvodnje nekoliko modela u proizvodnju individualnih traktora shodno zahtjevima kupaca. 

Vrste traktora 

Osnovna podjela traktora: 

Prema konstrukciji:

 • Jednoosovinski: s 2 kotača ili bez kotača (motokultivatori)
 • Dvoosovinski: s upravljanjem na zadnje kotača, na sva 4 kotača, zglobni traktori  

Motokultivatori 

Motokultivatori imaju samo jednu pogonsku osovinu i čovjek njima direktno upravlja pomoću ručica ili se dodaje 1 ili 2 kotača koji služe za oslanjanje donjeg dijela traktora. Njihova svojstva su:

 • imaju mogućnost priključivanja velikog broj nastavaka
 • koriste se za obrađivanje malih površina
 • imaju snagu motora od 3 – 9 kW

Motokultivatori su konstruirani kao ručni strojevi kojima se direktno upravlja pomoću ručica, a prilikom rada u pravilu nemaju vlastiti uređaj za vožnju, već radni dio stroja ujedno služi i za pokretanje. Osnovni radni dio im je rotor, odnosno freza (rotacioni kultivator). Skidanjem freze mogu se postaviti kotači, pa se on onda pretvara u jednoosovinski traktor koji može služiti za vuču pluga i drugih oruđa, a može se koristiti i u transportu sa odgovarajućom prikolicom.  

Najčešće korišteni motokultivatori su snage 2.2 – 4.4 kW (benzinski ili diesel motor), a pogodni su za sitne seljačke posjede u ratarskoj i vrtlarskoj proizvodnji na otvorenom i zatvorenom prostoru, te mehanizaciji okućnice. 

Nosači oruđa 

Nosači oruđa su posebna grupa pogonskih strojeva koji se sastoje od samokretne šasije s motorom koje na sebi može nositi različita oruđa, a ona mogu biti postavljena ispred, iza i u sredini između prednjeg i stražnjeg mosta. 

Podjela traktora prema snazi motora

Prema starijoj podjeli traktora kao osnovni kriterij uzima se snaga ugrađenog motora.
Prema novijoj podjeli uzima se snaga na priključnom vratilu traktora.

Tako se traktori dijele na:

 • laki traktori – do 37 kW
 • srednji traktori – od 37 do 110 kW
 • teški traktori – preko 110 kW

Podjela traktora prema vrsti motora

 • traktori sa diesel motorom (prevladavaju u odnosu na traktore sa benzinskim motorom)
 • traktori sa benzinskim motorom

Podjela traktora prema namjeni korištenja

 • univerzalni
 • voćarsko-vinogradarski
 • vrtlarski
 • traktori s visokim clearensom (1.80 – 2 m) → razmak od površine tla do najnižeg dijela traktora. Služe za prskanje kad je veći usjev kao i za skidanje metlica kod uzgoja sjemenskog kukuruza.
 • za osnovnu obradu tla – zahvaća se masa tla do određene dubine, gdje se razvija glavnina korjenovog sustava. Njima se obavlja oranje, rigolanje i dubinsko rahljenje.
 • za dopunsku obradu tla – dopunjuje osnovnu obradu u smislu dovršenja supstrata za sjetvu ili sadnju. Njima se obavlja tanjuranje, valjanje, drljanje, plošna kultivacija i rovljenje.

Podjela traktora prema uređaju za vožnju

 • traktori s kotačima
 • traktori s gusjenicama (trakcionim lancima) 

Veću vučnu sposobnost mogu ostvariti traktori s gusjenicama, jer u određenim uvjetima rada imaju bolji koeficijent trenja, a pored toga koriste cijelu svoju težinu kao adhezionu težinu. Nedostaci gusjenica iskazuju se kao nemogućnost korištenja u transportu, skupo održavanje gusjenica i malu brzinu traktora.

Transmisija traktora 

Ima zadaću da snagu motora traktora prenese na pogonske kotače. U transmisiji se veliki broj okretaja motora u minuti reducira na mali broj okretaja u minuti kotača. Prijenos snage motora na pogonske kotače obavlja se pomoću spojke, mjenjača s reduktorom, konusno-tanjurastim prijenosnikom, diferencijalom, poluosovinom i završnim prijenosnikom. Snaga motora na priključno vratilo prenosi se direktno, nezavisnom, tj. odvojenom transmisijom.

Poteznica 

Poteznica je uređaj za priključivanje oruđa, odnosno strojeva za traktor načinom koji omogućava obavljanje određenih radova. 

Vrste poteznica

 • Klasična – na starijim tipovima traktora, ali i na novijim motorima velikih instaliranih snaga, radi vuče širokozahvatnih oruđa
 • Hidraulična (trozglobna) – za priključivanje ovjesnih i poluovjesnih oruđa i strojeva

Dijelovi poteznice su: ramena hidrauličkih podizača, lijeva podizna poluga, desna podizna poluga sa vijkom za poravnavanje i gornja traktorska poluga (upornica).

Hidraulični podizači rade na hidrostatskom principu, tj. potisnom silom na putu pomicanja klipa nasuprot teretu obavljaju rad. Mogu obavljati slijedeće:

 • podizanje i spuštanje ovjesnih i poluovjesnih oruđa
 • prisilno spuštanje oruđa
 • podržavanje oruđa u podignutom stanju
 • održavanje stalnog položaja oruđa sa radnim dijelovima ispod ili iznad površine tla
 • održavanje stalnog vučnog otpora

Razlikujemo hidraulične podizače s jednostranim djelovanjem i s dvostranim djelovanjem. 

Upornica (gornja traktorska poluga) 

Svako povećanje vučnog otpora oruđa uzrokuje povećanje pritiska na upornicu. Pritisak na upornicu prenosi se oprugom i polužnim mehanizmom na razvodni ventil. Ovisno o veličini pritiska (vučnog otpora), razvodni ventil zauzima položaj u kojem ulje dolazi u cilindar (oruđe se podiže) ili ulje izlazi iz cilindra (oruđe se spušta). 

Ako je veći radni otpor, veći je pritisak na upornicu i njenu oprugu, a razvodni ventil je u položaju da ulje ulazi u cilindar, tj. oruđe se podiže, pa imamo manju dubinu rada.  

Priključno vratilo

Služi za pogon mehanizama i radnih dijelova priključnih strojeva. 

Prema smještaju tj, lokaciji imamo:

 • stražnje priključno vratilo – sa stražnje strane traktora
 • bočno priključno vratilo – sa strane traktora
 • prednje priključno vratilo – sa prednje strane traktora 

Svi traktori imaju stražnje priključno vratilo. Broj okretaja priključnog vratila je standardiziran na 540 okretaja u minuti, i to kod tzv. nazivnog broja okretaja radilice motora ili kod maksimalne snage motora. Na traktorima većih snaga primjenjuje se kao standard 1000 okretaja u minuti. Postoje i dvobrzinska priključna vratila sa 540 i 1000 okretaja u minuti. 

Načini priključivanja oruđa i strojeva na traktor 

Prema načinu priključivanja oruđa i strojeva na traktor postoje: 

1.    Vučena oruđa

Ona se priključuju za traktor u jednoj točki i to zglobno radi kretanja u zavoju i kopiranja neravnina terena. Njihovo podizanje u transportni i spuštanje u radni položaj obavlja se posebnim mehaničkim ili hidrauličnim uređajima na samom oruđu. U radu i transportu oslanjaju se na vlastite hodne organe (kotače). Oruđa velikog radnog zahvata u pravilu su vučena.

2.    Polunošena oruđa 

Priključuju se na traktor u 2 točke, a mjesta priključivanja su zglobno izvedena radi gibljivosti i kopiranja neravnina terena. Priključuju se na donje traktorske poluge na koje djeluje hidraulični podizač traktora (mogu se dizati i spuštati). Zadnji dio oruđa se oslanja na vlastiti vozni uređaj. U transportnom položaju prednji dio oruđa je podignut hidrauličnim podizačem, a stražnji se oslanja na vlastiti vozni uređaj. 

3.    Ovjesna oruđa

Priključuju se u tri zglobne točke, na trozglobnu poteznicu. Oruđa su nošena traktorom kako u radnom tako i u transportnom položaju. Podižu se u transportni i spuštaju u radni položaj hidraulikom i nemaju voznih uređaja (kotača).

Osnovno održavanje traktora 

Svodi se na 15 osnovnih koraka za pripremu traktora za proljetnu poljoprivrednu sezonu:

 1. Prema potrebi vršiti pranje i čišćenje traktora. Voditi računa da se prije pranja zaštiti usis filtera, alternator i kutiju osigurača.
 2. Podmazati s mašću ili uljem mjesta na traktoru koja su definirana u uputstvima za upotrebu i rukovanje. Za podmazivanje koristiti univerzalnu mast ili ulje za ležajeve, puškice i zglobove volana.
 3. Provjeriti nivo rashladne tekućine u hladnjaku te prema potrebi, nadopuniti antifrizom ili destiliranom vodom.
 4. Provjeriti nivo ulja u motoru te prema potrebi nadoliti ili zamijeniti ulje (definirano u upustvima za upotrebu i rukovanje).
 5. Provjeriti filter zraka te ga prema potrebi očistiti ili zamijeniti. Ukoliko su filteri zraka uljni, potrebno je očistiti filter i zamijeniti ulje u filteru. Kod traktora koji imaju suhi filter, potrebno je očistiti filter sa zrakom pod pritiskom ili ga zamijeniti.
 6. Provjeriti zategnutost remena ventilatora. Prema potrebi zategnuti ili, ukolko je remen istrošen, zamijeniti.
 7. Provjeriti stanje elektrolita u akumulatoru i klema. Ukoliko je „mokri“ akumulator, prema potrebi nadolijti destiliranu vodu. Voda se nadolijeva do razine koja će pokriti saće (rebra) akumulatora. Uz kontrolu vode izvršiti i pregled klema (+ i -). Ukoliko je akumulator „suhi“, kontrolirati samo kleme (+ i -). U slučaju kada su kleme oksidirale očistiti ih i namazati površinski s vazelin mašću.
 8. Provjeriti nivo ulja u mjenjaču i diferencijalu (razina ulja definirana u upustvima za upotrebu i rukovanje). Voditi računa da pri kontroli ulja traktor stoji na vodoravnoj površini.
 9. Provjeriti rad ručnih i nožnih kočnica. Ukoliko kočnice ne koče dobro ili ravnomjerno, potrebno ih je podesiti prema upustvu s odgovarajućim vijcima.
 10. Provjeriti slobodni hod pedale spojke. Preporučen slobodan hod iznosi 2 do 3 centimetra.
 11. Provjeriti pritegnutost vijaka kotača.
 12. Provjeriti tlak u prednjim i stražnjim gumama.
 13. Provjeriti svjetlosnu i zvučnu signalizaciju – poziciona svjetla, srednja i duga svjetla, žmigavce, stop svjetla i zvučnu sirenu.
 14. Provjeriti pritegnutost vijaka nosača motora.
 15. Podmazati užad gasa i kočnica na mjestima gdje uže ulazi u zaštitu užeta ili gibljivim mjestima. 

Pri generalnom i tekućem održavanju potrebno je pridržavati se uputstava danih u u originalnom upustvu za upotrebu i rukovanje dobivenih od proizvođača traktora. Servisiranje treba povjeriti isključivo stručnim osobama, osposobljenim od strane proizvođača traktora. 

Literatura: 

Brčić, J. i sur.: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, Agronomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1995.

Brčić, J.: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, Školska knjiga, Zagreb, 1987. 

Uputa za siguran rad traktorom; ZIRS, 2001.

Temelji bilinogojstva, udžbenik za srednje poljoprivredne škole, autori: Ferdo Bašić i Vladimir Mihalić, Zagreb, 2007.

Piria, I.: Traktor – poznavanje, održavanje, kvarovi i njihovo otklanjanje, NOLIT, Beograd, 1983. 

Zimmer, R., Košutić, S.; Zimmer, D.: Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Osijek, 2009.

Filipović, D., Jagar, N.: Traktor na obiteljskom gospodarstvu, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez

Agroklub.com, Internet

 

Pripremi za ispis