Obavijest voćarima! 15.01.2014.

Breskvu i nektarinu je nužno u vrijeme mirovanja vegetacije, pa sve do fenofaze napučenog pupa, preventivno zaštititi protiv mogućih zaraza bakterijskih i gljivičnih uzročnika bolesti, napose protiv ekonomski najštetnije  –  kovrčavosti lista

 (Taphrina deformans).

Najbolje je rabiti jedan od bakrenih pripravaka:

Nordox ili Cuprablau ili Bordoška juha ili Neoram.

Voćnjake u kojima su problem štitaste i lisne uši, te crveni voćni pauk, najbolje je tretirati s jednim od pripravaka, koji će biti učinkoviti i protiv već spomenutih mogućih zaraza:

Crveno ulje ili Plavo ulje ili Modro ulje.

Nužno voditi računa o pojačanom utrošku škropiva, te o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, te  na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis