Uzgoj i slobodno držanje junica

Na ozbiljnim farmama nema prodaje ženske teladi, nego se sva zdrava ženska telad koriste za remont (obnovu) stada. Da bi dobili kvalitetnu i ekonomski isplativu junicu, odnosno sutra kravu, najvažniji je uzgoj ženske teladi od poroda do 6 mjeseci starosti. Kvalitetan uzgoj pomlatka predstavlja temelj za visinu buduće proizvodnje mlijeka, a samim tim i na produktivnost farme. Naravno, da bi uzgojili vrhunsku junicu, važna je genetika, koja mora biti kvalitetno praćena hranidbom, smještajem i držanjem u svim tehnološkim fazama uzgoja junica.

image001_2.jpg
Uzgoj junica na paši u prirodnom ambijentu (Foto: Ivica Kosor)

Uzgoj junica trebao bi biti najvažniji zadatak svakog farmera, ali je u praksi često zanemaren i pun propusta učinjenih u najranijem uzrastu. Greške koje napravimo u prvoj godini života junice, poslije se ne mogu ni uz najbolju hranidbu popraviti. Zbog toga svaki farmer mora razmišljati dugoročno i znati da mu uzgoj junica nije trošak nego velika prednost (zna što je uzgojio i ne unosi bolesti na farmu). Cilj svakog uzgajivača trebao bi biti uzgojiti dobro razvijenu junicu (ne debelu) koja nema poteškoća pri prvom telenju.

Uzgoj kvalitetne junice ovisi o puno čimbenika: pasmini, tehnološkom cilju, mogućnostima, cijeni, raspoloživoj hrani i dr.

Držanje junica

Na velikim farmama prakticira se slobodno držanje junica kroz cijelu godinu na svježem zraku, bez veza. Takvo držanje ima niz prednosti. Junice su u dobroj kondiciji,  pravilno im se razvija kostur i svi probavni organi. Junice se grupiraju u skupine prema dobi i težini. Svaka grupa dobiva posebno sastavljen obrok. Koliko ćemo napraviti grupa (bolje je što više,) ovisi o smještajnim mogućnostima na farmi i o samom menadžmentu farme.

image002_3.jpg
Junice formirane u skupine (grupe) prema dobi i težini (Foto: Ivica Kosor)

Pripust junica

Kod normalno hranjenih junica u dobi od 8 – 10 mjeseci  javlja se prvi estrus, odnosno,  junice se nalaze u pubertetskom razdoblju. S godinu dana starosti junice moraju dosegnuti polovicu tjelesne težine odrasle krave. Najbolje vrijeme za pripust ili osjemenjivanje junica je u dobi 14 – 17 mjeseci, odnosno, kad dosegnu 60 – 65% konačne težine odrasle krave.

Hranidba junica

Iako danas, poglavito kod uzgoja HF junica, postoje i drugačija mišljenja o hranidbi junica, opisat ćemo ukratko hranidbu junica baziranu na voluminoznoj krmi.

Osnovni obrok rasplodnih junica je zdrava voluminozna hrana (bez plijesni i štetnih bakterija), s većom količinom teže probavljivih UH, celuloze (livadno sijeno, silaža, slama, u proljeće i ljeti zelena pokošena trava ili najbolje ako postoji mogućnost ispaše) uz dodatak smjese (koncentrata). Količina i sastav smjese (oko 14 % SP) ovisi o potrebama grla ( dob, težina, gravidnost), ali i od kvalitete raspoložive voluminozne krme. Obrok mora biti kvalitetan i izbalansiran da bi postigli dobru plodnost junica, a poslije i zadovoljavajuću proizvodnju u laktaciji.

Junicama u dobi od 6 mjeseci treba davati oko 2 kg smjese, u dobi 6 – 9 mjeseci oko 1, 5 – 2 kg smjese i u dobi 9 – 12 mjeseci oko 1 kg smjese.

Nakon 12 mjeseci više se ne daje smjesa, osim ako je junica izrazito mršava i zaostala u rastu, odnosno, ako je u lošoj kondiciji. U tom periodu junica svoje potrebe zadovoljava na voluminoznoj hrani uz obavezno davanje mineralno – vitaminskih dodataka. Ostaci od obroka krava u laktaciji ( tzv. otpad) se ne baca, nego se daje junicama u ovoj dobi. Potrebe rasplodnih junica do 6 mjeseci gravidnosti nisu posebno povećane, ali zadnja 3 mjeseca se značajno povećavaju jer plod intenzivno raste, a i sama junica raste i razvija se.

Gravidne junice 2- 2,5 mjeseci prije poroda trebaju drugačiji tip obroka, jer prolaze razdoblje prije telenja kao i krave. U tom razdoblju opet dobivaju smjesu u količini 1- 2 kg i lakše probavljivu voluminoznu hranu (zbog manjeg pritiska buraga na plod), s malo ili bez kukuruzne silaže.

image003_2.jpg
Hranidba gravidnih junica (Foto: Ivica Kosor)

Desetak dana prije telenja junice se prebacuju u rodilište gdje bi sastav obroka trebao bit isti onome koje će junice dobivati i nakon telenja, odnosno u prvim danima laktacije (bez kukuruzne silaže). Nakon poroda količina smjese ( 19 % SP) se postupno povećava do osmog dana u količini od 6-7 kg. Nakon 7 – 10 dana (kad završi proizvodnja kolostruma), ako je junica zdrava napušta rodilište i spremna je za proizvodnju velikih količina mlijeka.

Pripremi za ispis