Održan 6. međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo

Veliki interes prisutnih iskazan je u raspravi vezanoj za očuvanje i održivu upotrebu biljnih genetskih izvora. Među zanimljivim izlaganjima znanstvenih istraživanja prezentirani su i rezultati proizvodnih pokusa s hibridima kukuruza na području Međimurja koje je obradila Suzana Pajić, dipl. ing. agr. za period od sedam godina. Pokusi su provedeni u gornjem Međimurju od 2006. do 2012. godine u organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe. Uz ostala izlaganja koja su obuhvaćala proizvodnju sjemena povrća i cvijeća prezentirani su i rezultati vezani za rasadničarsku proizvodnju. 

oplemenjivanje_19_11.jpg

Nakon izlaganja u poslijepodnevnim satima organiziran je obilazak poljoprivrednih proizvođača na području Međimurja. Među poznatim proizvođačima kvalitetnog dendrološkog materijala svakako treba istaknuti rasadnik „Iva“ iz Štefanca, kao jedan od vodećih rasadnika ukrasnog bilja na ovom području.

oplemenjivanje1_19_11_.jpg

Nakon toga je posjećena Poljoprivredna zadruga Čakovec koja raspolaže velikim kapacitetima hladnjača za skladištenje jabuka, ali i organizacijom ostale proizvodnje i prodaje poljoprivrednih proizvoda.

oplemenjivanje2_19_11.jpg

Među vodećim proizvođačima na području voćarstva i vinogradarstva posjećena je tvrtka Agromeđimurje, gdje je upriličena degustacija vina u njihovim vinskim pogonima Štrigova. Zadovoljni dobrom organizacijom kongresa i gostoljubivosti domaćina, sudionici kongresa su se složili da se i sedmi kongres organizira u Svetom Martinu zbog velikog broja sudionika.

 

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica 

Mara Bogović, dipl. ing. agr.
 rukovoditeljica Podružnice

Pripremi za ispis