Objavljeni javni pozivi za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište

Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:

a) Gospodarski program, do 60 bodova,

b) dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova,

c) visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.

Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake („Narodne novine“ broj 120/13).

Rok za dostavu ponude je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Ovo su prvi javni pozivi koji se objavljuju po novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu nakon što su doneseni svi potrebni podzakonski akti za provođenje Zakona. Prvi pet (5) javnih poziva objavljeno je jer su jedinice lokalne samouprave dostavile svu traženu dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva. Agencija je do sada od jedinica lokalne samouprave zaprimila 120 zahtjeva za raspisivanje javnih poziva za zakup. Javni pozivi će se objavljivati na tjednoj osnovi nakon što općine i gradovi dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Agencija za poljoprivredno zemljište

Pripremi za ispis