Obavijest voćarima! 28.10.2013.

Koštičave voćne vrste (breskva i nektarina, višnja maraska, trešnja, marelica, šljiva) valja u fazi opadanja lišća preventivno tretirati protiv mogućih zaraza bakterijskih i gljivičnih uzročnika bolesti.

Najbolje je to prvi puta učiniti kada padne cca 50% lišća, a potom kada padne sve lišće.

Tada je dobro rabiti jedan od bakrenih pripravaka: Nordox ili Cuprablau ili Neoram.

Provedbom zaštitnih mjera nužno voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih sredstava, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis