NorFor u Hrvatskoj – početak vrlo značajnog projekta za naše govedarstvo

Što je „NorFor“ ?

Skraćenica je to za Nordijski sustav procjene hranjive vrijednosti krmiva i upravljanja hranidbom goveda, koji je u primjeni od 2001. godine u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj i Islandu. Po tom sustavu u tim se zemljama danas hrani oko 1.000.000 krava. Smatra se najnaprednijim sustavom u svjetskim razmjerima i ima veliki potencijal korištenja diljem svijeta jer najučinkovitije koristi sva dosadašnja stečena znanja, znanstvena istraživanja i praksu bez obzira odakle dolaze – ne poznaje granice.

Otkud „NorFor“ u Hrvatskoj ?

U Hrvatskoj se na hranidbi goveda radi desetljećima. Mnoge su institucije, tvrtke i pojedinci angažirane na tom području, ali nema izgrađenog sustava jedinstvenog vrednovanja krmiva i sistematične primjene znanja, znanosti i istraživanja u praksi pa su proizvodni rezultati ukupno prilično slabi. Prof.dr.sc. Darko Grbeša sa Zavoda za hranidbu životinja Agronomskog fakulteta u Zagrebu, pokrenuo je inicijativu uspostave kvalitetnog sustava upravljanja hranidbom goveda na nacionalnoj razini. Godinama se prate i analiziraju različiti sustavi koji se primjenjuju u okruženju, u drugim europskim i prekomorskim zemljama. Izbor sustava za primjenu u Hrvatskoj i nije bio tako težak jer „NorFor“ je istovremeno i sveobuhvatan i pogodan za primjenu u praksi jer je nastao na inicijativu farmera i terenskih savjetnika koji ga svakodnevno testiraju i vrlo učinkovito koriste na farmama u skandinavskim zemljama, u kojima je govedarstvo u samom svjetskom vrhu po efikasnosti. 

U Zagrebu i Vrbovcu održana je inicijalna radionica budućeg projekta

Radionicu su zajednički organizirale tri institucije – nositelji projekta u Hrvatskoj: Agronomski fakultet u Zagrebu (Zavod za hranidbu životinja), Hrvatska poljoprivredna agencija i Poljoprivredna savjetodavna služba. „NorFor-ekipa“ došla je u najjačem sastavu:

  • Patrik Nordgren (Švedska) – manager NorFor-a,
  • Ole Kristensen (Danska) – predsjednik glavnog odbora,
  • Harald Volden (Norveška) – idejni začetnik i utemeljitelj,
  • Nicolai Ingemann Nielsen (Danska) – voditelj stručnog tima za izračune obroka.

Iz Poljoprivredne savjetodavne službe u radionici je sudjelovalo pet savjetnika iz odsjeka za govedarstvo, koji će od samog početka biti izravno uključeni u uspostavu „NorFor-sustava u RH“ i primjenu na terenu: Tomislav Mesić (Koprivnica), Jurica Bengeri (Varaždin), Tomislav Mikel (Požega), Tomislav Koturić (Osijek) i Damir Pejaković (Vrbovec).

norfor1_10_10.jpg

Najbolja i najvažnija radionica za govedare PSS-a nakon završetka FSSP-a (prije više od 10 god.) 

U radionici je aktivno sudjelovao i Dario Zagorec, zamjenik ravnateljice, te dao bezrezervnu podršku uspostavi ovog projekta od velike važnosti za hrvatsko govedarstvo i za Poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Cilj je radionice bio detaljno analizirati stanje organizacije hranidbe goveda u Hrvatskoj, s naglaskom na učinak triju ključnih institucija koje su izravno zadužene za nepristranu, znanstveno i stručno utemeljenu podršku gospodarstvima koja se bave govedarskom proizvodnjom. Rezultat radionice vrlo je pozitivan i svi sudionici jedinstveni su u stavu da se ide u zajednički projekt primjene „NorFor-sustava hranidbe goveda u Hrvatskoj.“

 Što se radilo na radionici ?

Radionica je bila koncipirana u tri dijela. U prvome dijelu ideja projekta i NorFor-sustav hranidbe goveda predstavljeni su svim važnim subjektima u govedarskoj proizvodnji, počevši od samih predstavnika proizvođača, mljekarske industrije, tvornicama stočne hrane te znanstvenim i stručnim institucijama izravno uključenim u područje hranidbe goveda. Ideja je u načelu dobro prihvaćena i podržana, posebno od strane samih proizvođača.

U drugome dijelu radionice detaljno je proučeno sadašnje stanje i dosadašnja dostignuća u procjeni hranidbene vrijednosti krmiva za goveda, kao i organizacija upravljanja hranidbom na gospodarstvima koja se bave govedarskom proizvodnjom u nas. U tu je svrhu proučen konkretan primjer moderne proizvodnje mlijeka sa simentalskom pasminom krava, i to na farmi Kristijana Pandeka, nedaleko Vrbovca. U trećem dijelu radionice donijeta je završna ocjena stanja i napravljene su glavne smjernice za pokretanje prve faze – pilot projekta.

Kako skandinavski eksperti ocjenjuju stanje u Hrvatskoj ?

 Rijetko kada u našoj zemlji boravi ovako stručna ekipa iz nekog područja i to u svrhu analize naše prakse i pružanja najkonkretnije podrške uspostavi kvalitetnog sustava upravljanja. Svaki detalj pomno je analiziran, naporno se radilo od rana jutra do kasno u noć u ugodnom ambijentu „Hotela Bunčić“ u Vrbovcu, koji se dokazao kao vrlo pogodno mjesto za ovakav tip radionica. Primjer iz prakse, farma mladog uzgajatelja Kristijana Pandeka, pružila je upravo ono što su svi sudionici očekivali – detaljan uvid u naše trenutne mogućnosti upravljanja hranidbom goveda. Skandinavski su eksperti bili vidno iznenađeni razinom znanja, iskustva i potencijalom za napredak kojime raspolažemo u segmentu proizvodnje krme i hranidbe goveda.

Naš je temeljni problem nedovoljna suradnja i nedovoljno korištenje vlastitih snaga, a sve to je zbog potpunog izostanka bilo kakve ozbiljne organizacije proizvođača u govedarskom sektoru. U skandinavskim zemljama stanje je potpuno obrnuto – sve počiva na farmerima i svemu su vlasnici farmeri, udruženi u jake organizacije, najčešće kooperative (zadruge). Te organizacije diktiraju tko što radi, postavljaju jasne ciljeve i zadatke, a sve u svrhu boljitka farmera i napretka održive govedarske proizvodnje.

Ovaj projekt prava je prilika našim proizvođačima i ključnim institucijama iz domene govedarstva da čvrstom međusobnom suradnjom, uz pomoć NorFor-sustava koji je provjereno vrlo učinkovit, učine značajan napredak u najvažnijem segmentu govedarske proizvodnje – efikasnom, profitabilnom korištenju prirodnih resursa (zemljište i krma). 

norfor2_10_10.jpg norfor3_10_10.jpg 

Lucerna i kukuruzna silaža – neke od naših komparativnih prednosti – moramo ih bolje koristiti.
NorFor-sustav i skandinavski eksperti u tome će nam zasigurno puno pomoći.

 Koji su slijedeći koraci u projektu ?

Do kraja godine projekt će se detaljno razraditi i definirati te uspostaviti čvrsta suradnja partnerskih institucija. Paralelno će se svi sudionici s naše strane temeljito educirati za korištenje sustava NorFor-hranidbe na našim farmama. Vrlo važan segment je i laboratorijsko analiziranje krmiva, koje se mora podići na razinu neophodnu za primjenu NorFor-sustava vrednovanja krmiva, kao i izrada tablica hranjivih vrijednosti voluminoznih krmiva. Taj će veliki posao nositi Hrvatska poljoprivredna agencija i Agronomski fakultet u uskoj suradnji sa skandinavskim partnerima.

Početkom iduće godine kreće provedba pilot-projekta na 10 farmi u 5 županija (Zagrebačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Požeško-slavonska i Osječko-baranjska). Pilot-projekt trajat će godinu i pol dana, kako bi se obuhvatila krma proizvedena u protekloj sezoni i ona koja će se proizvesti u slijedećoj vegetacijskoj sezoni – planira se detaljna analitika na ukupno 100-tinjak uzoraka krme. Nakon pilot-faze projekt će ići u punu provedbu i na ostalim županijama.

Bit će tu jako puno posla za sve tri institucije i trebat će nam puna podrška resornog ministarstva, ali i svih ostalih sudionika u sektoru govedarstva. Najviše podrške očekuje se od samih proizvođača, u čijem je interesu uspostava jednog moćnog sustava koji će im omogućiti efikasno upravljanje najvažnijim resursom i najvećim troškom u proizvodnji – krmom i hranidbom.

 

mr. sc. Dario Zagorec,
zamjenik ravnateljice

Damir Pejaković, dipl. ing. agr.,
rukovoditelj Odsjeka

Tomislav Mesić, dipl. ing. agr.,
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis