Održan Dan polja povrća na gnojidbenim pokusima u Ludbreškoj regiji

Industrijska paprika sorta Amfora sađena je 14.5.2013. na površini od 2800 m2. Na toj površini zasađeno je 20 000 biljaka.

Patlidžan sorte Galina F1 sađen je 10.5.2013. na površini 3240 m2, u količini od 6000 presadnica.

Na OPG-ima obavljena je berba paprike i patlidžana te vaganje prinosa po gnojidbenim varijantama.

Nakon berbe i vaganja posla interpretirani su dobiveni rezultati s obzirom na kemijsku analizu tla i preporučenu metodiku gnojidbe.

Kod paprike sorte Amfora najveći prinos ostvaren je na varijanti gnojidbe s NPK 7-14-21 + 24 SO3 od 10 kg/m2.

Kod patlidžana sorte Galina F1 najveći prinos dobiven je na varijanti gnojidbe s NPK 7-20-30 od 9,34 kg/m2.

Metodika demonstracijsko gnojidbenog pokusa na paprici

Varijanta
Količina hraniva
kg (l) /ha
Vrsta gnojiva
Količina gnojiva
kg (l)/ha
Način primjene
Ostvareni prinos kg/m2
N
P
K
 
 
 
1.
28
56
84
NPK 7-14-21
400
osnovna gnojidba
10,00
 
 
60
Kalijeva sol
100
Pred sadnju
40,5
 
 
KAN
150
I prihrana
40,5
 
 
KAN
150
II prihrana
 
 
 
Fertina P 2%
 
folijarna prihrana (2x)
 
 
 
Fertina Ca 2%
 
folijarna prihrana (3x)
Ukupno
109
56
144
 
 
 
2.
21
60
90
NPK 7-20-30
300
osnovna gnojidba
7,00
 
 
60
Kalijeva sol
100
pred sadnju
40,5
 
 
KAN
150
I prihrana
40,5
 
 
KAN
150
II prihrana
 
 
 
Fertina P 2 %
 
folijarna prihrana (2x)
 
 
 
Fertina Ca 2%
 
folijarna prihrana (3x)
Ukupno
102
60
150
 
 
 
3.
20
60
120
NPK 5-15-30
400
osnovna gnojidba
6,50
 
 
60
Kalijeva sol
100
pred sadnju
40,5
 
 
KAN
150
I prihrana
40,5
 
 
KAN
150
II prihrana
 
 
 
Fertina P 2 %
 
folijarna prihrana (2x)
 
 
 
Fertina Ca 2%
 
folijarna prihrana (3x)
Ukupno
101
60
180
 
 
 
4.
Kontrola – negnojeno
 
 
 
4,00

Napomena: tlo je blago alkalne reakcije, siromašno humusom, bogato opskrbljeno fosforom i srednje dobro kalijem

Metodika demonstracijsko gnojidbenog pokusa na patlidžan

Varijanta
Količina hraniva
kg (l) /ha
Vrsta gnojiva
Količina gnojiva
kg (l)/ha
Način primjene
Prinos kg/m2
N
P
K
 
 
1.
49
98
147
NPK 7-14-21
700
osnovna gnojidba
7,00
40,5
 
 
KAN
150
I prihrana
40,5
 
 
KAN
150
II prihrana
 
 
 
Fertina P 2 %
 
folijarna prihrana (4x)
Ukupno
130
98
147
 
 
 
2.
35
100
150
NPK 7-20-30
500
osnovna gnojidba
9,34
40,5
 
 
KAN
150
I prihrana
40,5
 
 
KAN
150
II prihrana
 
 
 
Fertina P 2%
 
folijarna prihrana (4x)
Ukupno
116
100
150
 
 
 
3.
25
75
150
NPK 5-15-30
500
osnovna gnojidba
7,00
40,5
 
 
KAN
150
I prihrana
40,5
 
 
KAN
150
II prihrana
 
 
 
Fertina P 2 %
 
folijarna prihrana (4x)
Ukupno
106
75
150
 
 
 
4.
Kontrola – negnojeno
 
 
 
3,34

Napomena: tlo je slabo alkalne reakcije, srednje dobro opskrbljeno humusom, dobro opskrbljeno fosforom i srednje dobro kalijem

 

Valerija Pokos, mag. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis