Korekcija rezidbe i formiranje uzgojnog oblika mladih voćaka (II dio)

Ponekad, radi nadomještanja ili zamjene polomljene grane, treba prikratiti nerodni izboj, koji se u narednom razdoblju treba formirati na rod.

Nerodni izboj se može koristiti za popunu krošnje teza povišenje ili sniženje krošnje.

1. Za popunu krošnje

Ostavlja se onaj nerodni izboj, koji prirodno raste pod kutom 30 – 45° od debla. U slučaju kad nema drugog izbora i nerodni izboj raste paralelno s deblom, izboj treba savinuti. Na njemu će se ove godine formirati cvjetni pupovi, a sljedeće godine dat će prvi rod. Narednih godina taj će izboj prerasti u jaku skeletnu granu, koja će donositi rod sve do kraja životnog vijeka voćke.

vo__ke_13_6.jpg   vo__ke1_13_6.jpg      

Slika 1. Nerodni izboj prije rezidbe                  Slika 2. Nerodni izboj ostavljen za popunu krošnje

vocke2_13_6.jpg

Slika 3. Savijanje nerodnog izboja

2. Za povišenje ili sniženje krošnje

U slučaju kad je deblo mlade voćke zaraženo od bolesti i štetnika, bolje je odrezati oštećeni dio krošnje ili debla, nego izvaditi cijelu voćku. Ako je rezom nastala veća rana, potrebno ju je premazati voćarskim voskom. Ispod reza potjerat će jaki izboj, koji će se ostaviti za formiranje produljnice, sve do željene visine krošnje. Do tada treba odstranjivati sve plodove na produljnici. Kad je završeno formiranje krošnje i postignuta željena visina debla, produljnica se može opteretiti s plodovima.vocke3_13_6.jpg        vocke4_13_6.jpg

Slika 4. Produljnica povijena od tereta plodova            Slika 5. Dobar stožasti oblik krošnje 

Može se zaključiti da se kodsvake zdrave, mlade pa i loše orezane voćke može ispraviti pogrešna rezidba već u prve dvije godine te uspostaviti željeni uzgojni oblik i ravnoteža između vegetativnog prirasta i rodnosti voćke. Krošnja mora biti osunčana sa svih strana, kako bi se mogli formirati cvjetni pupovi na svim dijelovima krošnje. Iz tog razloga treba jače orezati gornje grane od donjih dijelova krošnje. To pravilo vrijedi za sve voćne vrste uzgojene na bilo kojoj podlozi i za sve uzgojne oblike.

Pripremi za ispis