Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Ruralni prostor svojom prirodnom i kulturnom raznolikošću te očuvanim okolišem predstavlja velik potencijal za razvoj ruralnog turizma na cijelom području Republike Hrvatske. Osim što povećava ukupnu turističku ponudu, a time i konkurentnost RH na međunarodnom tržištu, ruralni turizam potiče ostanak mladih na selu koji samozapošljavanjem na svojim gospodarstvima osiguravaju zaradu dostatnu za život. Osim toga ima veliki utjecaj na zaštitu okoliša, čuvanje tradicije i običaja toga kraja, potiče proizvodnju autohtonih proizvoda i organsku proizvodnju hrane odnosno pomaže cjelokupnom razvoju dotičnog područja. Posebno velik značaj ima na očuvanju malih obiteljskih gospodarstava koja proizvode na manjim poljoprivrednim površinama i imaju manji broj stoke. Dobar je poticaj za očuvanje starih zanata, starih seoskih kuća i gospodarskih objekata koja se mogu pretvoriti u turističke objekte dok bi inače bili osuđeni na propadanje.

Ljudi zbog svakodnevnog užurbanog načina života i gradske vreve sve više traže odmor na nekom mirnom mjestu u prirodi gdje se može uživati u zdravoj, ukusnoj i na tradicionalan način pripremljenoj hrani, čistom okolišu, šetnjama ili nekoj drugoj fizičkoj aktivnosti na svježem zraku. 

Sve ovo govori kako ruralni turizam može predstavljati značajan izvor sredstava bilo kao glavna bilo kao dopunska djelatnost na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ali isto tako potrebno je napomenuti da je bavljenje seoskim turizmom zahtjevan posao koji iziskuje vrlo dobru organizaciju i uređenje cijelog gospodarstva kako bi se gostu pružilo toliko da se poželi vratiti i druge godine.

Nakon što se sagledaju sve mogućnosti koje gospodarstvo ima i donese odluka koje će se ugostiteljske usluge pružati u domaćinstvu potrebno je učiniti sve potrebne radnje kako bi se stvorili uvjeti za dobivanje  propisane dokumentacije za pružanje usluge.

Pružatelj usluge (nositelj ili član OPG-a) mora ishoditi Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu. Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se u Uredu državne uprave, Službi za gospodarstvo, Odjelu za turizam županije u kojoj se objekt nalazi.

Razvrstavanje objekata u seljačkom domaćinstvu ovisit će o vrsti ugostiteljskih usluga koje će se gostima pružati. 

Vrste objekta mogu biti:

 1. vinotočje/kušaonica
 2. izletište
 3. soba u seljačkom domaćinstvu
 4. apartman u seljačkom domaćinstvu
 5. kamp u seljačkom domaćinstvu

Uz zahtjev potrebno je priložiti: 

 1. dokaz o državljanstvu
 2. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 3. dokaz o vlasništvu objekta ili vlasništvu zemljišta za kamp
 4. liječnička potvrda
 5. dokaz o legalitetu objekta u kojem će se pružati usluge
 6. izjava da samo jedan član zajedničkog domaćinstva traži odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu
 7. dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u korist državnog proračuna

Da bi objekt bio razvrstan u neku od navedenih vrsta mora ispunjavati opće uvjete za vrstu, opće minimalne uvjete i minimalne uvjete koji se odnose specijalno za određenu vrstu objekta.  

Nakon razrađene ideje i odabira vrste seoskog turizma koja najviše odgovara domaćinstvu potrebno se dobro informirati o registraciji i minimalnim uvjetima koje je potrebno zadovoljiti kako se ne bi dogodilo da se utroši novac i trud a ne može se dobiti rješenje o registraciji i započeti s radom.

Pripremi za ispis