Strojevi i oprema u maslinarstvu

Letak za ispis

Mnogi ekonomski pokazatelji maslinarske proizvodnje, ali i stanje na tržištu maslinovog ulja Republike Hrvatske, ukazuju na visoke troškove po jedinici proizvoda, visoke troškove radne snage (ljudskog rada), odnosno nizak stupanj mehaniziranosti maslinarske proizvodnje.

Dokaz navedenom je podatak da ukupni trošak proizvodnje maslinova ulja čine većinom varijabilni troškovi:

 • izrazito visok trošak berbe maslina koji prema izračunima iznosi 56 %,
 • prerada – 24 %
 • rezidba – 12 %
 • ostali troškovi su trošak gnojiva (4 %), trošak sredstava za zaštitu bilja (2 %) i ostalo (2 %).

graf.png

Razloge ovakvim ekonomskim pokazateljima treba tražiti (ali ne nužno opravdavati) u regionalnoj rasprostranjenosti uzgojnog područja maslina. U Hrvatskoj se masline proizvode duž cijelog Jadrana, na oko 800 km obale i 1000 otoka različitog reljefnog i klimatskog područja s različitim socioekonomskim prilikama. Za istaknuti je da je uzgajivačima maslinarstvo godinama bilo dodatan izvor prihoda sa svim karakteristikama tradicionalnog uzgoja.

rh_slika_veb.jpg

Regije uzgoja maslina:

 1. podregija Istra
 2. podregija Kvarner
 3. podregija sjeverna Dalmacija
 4. podregija središnja Dalmacija
 5. podregija južna Dalmacija
 6. podregija Dalmatinsko zaleđe

Procjenjuje se da se u Hrvatskoj masline uzgajaju na približno 6 milijuna stabala (oko 30.000 ha), dok ih susjedna Italija uzgaja u svim regijama osim dvije krajnje sjeverne. Sama regija Apulija, koja ima približno 4 milijuna stanovnika, uzgaja ih na oko 50 milijuna stabala.

Uspoređujući ove podatke vidljivo je da naše maslinarstvo perspektivu treba tražiti u visokoj kvaliteti i autohtonosti maslinovog ulja, prateći preporuke struke i tehnologiju proizvodnje.

Rentabilnost maslinarske proizvodnje, osim o veličini nasada, intenzitetu uzgoja, položaju i strukturi tla, uvelike ovisi o primjeni strojeva, opreme i alata.  

Strojeve i opremu u maslinarstvu dijelimo na dvije osnovne kategorije:  

 • strojeve za pripremu tla i sadnju,
 • strojeve za obavljanje agrotehnike.

Priprema tla obavlja se strojevima velike radne snage ovisno o svojstvima tla (dubina i skeletnost tla). Duboko oranje – rigolanje provodi se na dubokim tlima na 60-90 cm dubine, dok se na skeletnim tlima duboko oranje provodi snažnim traktorima najčešće gusjeničarima – riperima koji rastresaju strukturu tla izvlačeći na površinu kamen koji se usitnjava drobilicama kamena različitih radnih zahvata i dubina.

Veliki plantažni nasadi koji su nedavno podignuti na „novoosvojenim“ površinama ostvarujući pravo služnosti na šumskom zemljištu koristili su u pripremi tla strojeve koji su više vezani za građevinarstvo nego za agrotehniku (bageri gusjeničari za površinsko čišćenje terena od niskog raslinja, utovarivači za odvoz kamena, kamioni, drobilice kamena i sl.).

Sve nasade, bez obzira na starost i veličinu, treba kvalitetno održavati primjenom odgovarajućih agrotehničkih mjera.

Strojeve za obavljanje agrotehničkih mjera u masliniku dijelimo u nekoliko skupina:

 • strojevi za obradu tla,
 • strojevi za gnojidbu,
 • strojevi za primjenu zaštitnih sredstava,
 • strojevi za uništavanje korova,
 • strojevi i alati za rezidbu,
 • strojevi i oprema za berbu. 

Najčešće ekonomski nije niti opravdano niti racionalno imati sve strojeve i alate samo zbog povremenog korištenja. Veliki broj specijaliziranih strojeva ima visoku cijenu i koristi se iz usluge ili djelovanjem kroz Zadruge ili strojni prsten.

Zbog činjenice da u strukturi ukupnog varijabilnog troška najvećim dijelom sudjeluju troškovi berbe i rezidbe treba bez odgađanja nastojati te troškove smanjiti, uvažavajući spoznaju da iako je ručna berba najkvalitetnija berba, ona je i najskuplja.

berba6_3.jpg

Način berbe maslina

Danas na svjetskom, ali i na domaćem tržištu postoji veliki izbor opreme i alata u maslinarstvu čijim se korištenjem znatno smanjuje utrošeno vrijeme za pojedine agrotehničke aktivnosti te na taj način smanjuje konačna cijena maslinova ulja.

berba1_6_3.jpg

Priprema za berbu

Riječ je o popularnim električnim ili baterijskim tresačima koje karakterizira jednostavnost i sigurnost korištenja. Oni uz tihi rad postaju sve traženija pomagala u berbi maslina. Naravno, dobrodošli su i kompresorski tresači koji su već duže vremena na našem tržištu, a češće se koriste u većim maslinicima.

Ulaganjem u mehanizaciju, odnosno primjenom pneumatskih, električnih ili kompresorskih tresača, 5 do 6 puta manji su proizvodni troškovi berbe uz isto toliko puta veći učinak berbe u odnosu na ručnu berbu. 

berba2_6_3.jpg

Primjena tresača 

Zbog postojanja visokointenzivnih nasada maslina u svijetu gdje je proizvodnja u potpunosti mehanizirana, u maslinarstvu Hrvatske nužno je zadržati visoku kvalitetu maslinova ulja uz smanjenje proizvodne cijene.

berba3_6_3.jpg

Kombajn za berbu maslina u super intenzivnim nasadima.

 

 

 

 

Pripremi za ispis