Predavanja i pokazna rezidba jabuka u Kovačevcu

Organizatori ovog događanja su OPG Ledinski, Udruga voćara i vinogradara Rovišće i Poljoprivredna savjetodavna služba Bjelovarsko-bilogorske županije.

U 11 sati u Vatrogasnom domu Kovačevac će djelatnice PSS-a i predstavnik firme Hittner iz Bjelovara održati predavanja:

  • Rezidba jabuka i formiranje uzgojnog oblika- vretenasti grm
  • Važnost analize tla
  • Uzgoj aronije
  • Održiva primjena pesticida
  • Tehničke karakteristike stroja Hunterfrost H-210 (lovac mraza)

Nakon toga, praktični pokaz rezidbe jabuka i rada stroja (lovca mraza) održat će se u voćnjaku OPG Ledinski u Kovačevcu.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na ovom događanju.

 

Ljiljana Šepak, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis