Održavanje muznih uređaja

 
Muzni uređaj jedini je mehanički stroj na poljoprivrednom gospodarstvu koji se koristi svakodnevno (dva ili čak tri puta dnevno) te je u direktnom kontaktu sa živim organizmom (vimenom krave, ovce ili koze). Iz ovog se zaključka vidi koliko je pravilno funkcioniranje i održavanje muznog stroja od značaja za normalno odvijanje mužnje te dobivanje kvalitetnog mlijeka sa sadržajem mikroorganizama i somatskih stanica u okvirima koji garantiraju mlijeko visoke zdravstvene ispravnosti
 
Kontrole rada muznog uređaja možemo podijeliti na:
 • svakodnevne
 • mjesečne
 • polugodišnje
 • godišnje
 • redovni servisi cijelog sustava koje propisuje proizvođač opreme 

muzni4_3.jpg

SVAKODNEVNE KONTROLE:
 • Provjera razine ulja na podtlačnim pumpama (po potrebi nadodati ulje).
 • Kontrola visine podtlaka (38kp kod ovaca, 42kpa kod koza, 42-50 kpa kod krava).
 • Previsok podtlak i njegovo dugotrajno djelovanje prilikom mužnje povećava trenje na mliječnim alveolama i sisnom kanalu što dovodi do oštećenja sluznice vimena i upala, a samim time i do povećanja broja somatskih stanica.
 • Provjeravanje razine vakuma radi se na način da se razina vakuma kod rada samo jedne muzne jedinice usporedi s razinom vakuma kada su uključene sve muzne jedinice (oscilacije ne smiju biti veće od 2 Kpa). 
 • Provjera ispravnosti rada regulatora vakuma.
 • Ovisno o vrsti regulatora (na uteg, s oprugom, sa senzorom) osluškuje se njegov rad odnosno šuštanje zraka prilikom ulaska u sam regulator. Ukoliko se primijeti pad ili povećanje razine podtlaka na vakummetru regulator je potrebno očistiti i ispuhati od eventualnih nečistoća. 
 • U svakodnevne kontrole ubrajaju se i provjere oštećenja gumenih dijelova sisnog sklopa koji zbog dotrajalosti mogu biti porozni te na taj način onemogućavaju održavanje stabilne razine vakuuma.

muzni1_4_3.jpg

 • Provjera rada vakuummetra. Ukoliko sumnjamo u ispravnost rada vakuummetra treba ga baždariti ili usporedit njegov rad sa novim.

muzni_2_4_3.jpg

MJESEČNE KONTROLE: 
 • Podmazivanje uljnih pulzatora
 • Provjera zategnutosti remena na podtlačnim pumpama
 • Čišćenje regulatora vakuuma i zamjena filtra 

muzni_3_4_3.jpg

POLUGODIŠNJE KONTROLE 
 • Ispiranje kompletnog podtlačnog sustava.
 • Zamjena sisnih guma i ostalih gumenih cijevi.
 • Posebnu pažnju posvetiti redovnoj zamjeni sisnih guma koje su u direktnom kontaktu s vimenom te s vremenom gube svojstva elastičnosti, zbog čega ih je potrebno mijenjati svakih šest mjeseci. Stare i ispucale sisne gume teže se održavaju i peru jer se u mikroporama zadržava mlijeko koje je teško oprati te predstavlja idealan medij za razvoj infekcija.
GODIŠNJE KONTROLE
Propisane su od strane proizvođača opreme.
 • Provjera kapaciteta vakuuma pumpe.
 • Vakuum pumpe koje imaju grafitne lamele zbog njihove istrošenosti mogu imati smanjen kapacitet te ne mogu stvarati dovoljnu količinu vakuuma za više muznih jedinica.

muzni_4_4_3.jpg

 • Vakuum pumpa mora osigurati minimalno 70l vakuuma kod podtlaka od 50 Kpa po jednoj muznoj jedinici.
 • Kod sustava s automatskim pranjem prekontrolirati njegov rad.
 • Testiranje rada pulsatora i njegovo servisiranje.
 • Posebno pažnju obratiti na održavanje pulsatora (prebrzi ili prespori rad).To je dio muznog uređaja koji oponaša sisanje teleta te naizmjenično propušta atmosferski tlak i vakuum između sisne gume i sisne čaške što dovodi do stiskanja i opuštanja sisne gume.
 • Nepravilan rad pulsatora direktno utječe na duljinu trajanja mužnje,na kvalitetu mužnje a samim time i na zdravstveno stanje vimena.
 • Najčešći nepravilnosti u radu pulsatora odnose se na mehanička oštećenja kućišta, istrošenost dijelova koji određuju broj pulsacija, začepljeni zračni ulazi, istrošene i olabavljene membrane, itd. 

muzni_5_4_3.jpg

 • Čišćenje pulzatora obavlja se cilindričnim četkicama i alkoholom.
 • Membranski pulzatori ne smiju se podmazivati niti čistiti brusnim papirom, žičanim strugačima i abrazivnim sredstvima.
 • Održavanje elektromagnetskih pulzatora svodi se na čišćenje prašine ispod poklopca 2-3 puta godišnje.

muzni_6_4_3.jpg

 
Izvor korištenih crteža: FAO Corporate document repository
 
 
 
 
Pripremi za ispis