Vinkovo 2013. u Potkonju kod Knina

Toplina otvorenog ognjišta, ugodnog druženja u ovo nimalo društveno vrijeme, vrijeme otuđeno i vrijeme otuđenosti, u kome nema komunikacije između ljudi i u kome je manje smijeha i radosti.

Usprkos bremenu godina, teretu rada, sv. Vinko potpomognut božjom kapljicom debita, maraštine, plavine, lasina, taj dan razgaljuje duše težaka, odnoseći svu težinu prethodne kalendarske i vegetacijske godine, oslobađajući prostor za novi početak, za nove radne aktivnosti rezidbe, gnojidbe i zaštite svete nam vinove loze.

Svim vinogradarima i vinarima želimo sretan blagdan i dobar urod u ovoj godini.

Predavanja:

  • Davorin Pamić, dipl. ing. agr. – Ggnojidba vinove loze
  • Gordana Kožarić-Silov, dipl. ing. agr. – Integrirana proizvodnja u vinogradarstvu
  • mr. sc. Mario Tomić – Rezidba i sanacija vinograda nakon izmrzavanja
  • Dubravka Kaić, dipl. ing. agr. – sustav potpora u poljoprivredi
  • Boris Perić, dipl. ing. agr. – FADN- knjigovodstveni sustav u EU

Prilog:  Pozivnica

Plakat Vinkovo 2013.

 

Boris Perić, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis