Kontrola ispravnosti muzne opreme u općini Nijemci

U tom radu savjetnici se služe različitim alatima i uređajima. Jedan od takvih je i uređaj za kontrolu ispravnosti muzne opreme koji je vrlo praktičan i pouzdan u radu. 

muzni_13_12_.jpg

Za rad s tim uređajem osposobljen je veliki broj savjetnika, a nositelj je Odsjek za mehanizaciju Poljoprivredne savjetodavne službe, čiji su djelatnici organizirali jednu u nizu provjera ispravnosti muzne opreme. Provjera koju je vodio načelnik Odsjeka Ivica Prpić, uz asistenciju Đure Cerovčeca, stručnog savjetnika za mehanizaciju, održana je dana 30. studenoga 2012. u općini Nijemci, točnije u mjestima: Nijemci, Đeletovci i Donje Novo Selo.

Obuhvaćeno je šest OPG-a koji su izrazili želju i spremnost da im se izmjeri i ispita rad muznih uređaja, kako bi bili sigurni u ispravnost uređaja i kako bi eventualne nepravilnosti uklonili. Kontrolirane su muzne jedinice koje rade na principu „mužnje u kantu“, koje se trenutno najviše koriste kod naših gospodarstava. Uočeno je da poljoprivrednici sami nadograđuju, popravljaju, servisiraju, takve muzne jedinice i to bez dovoljnog stručnog znanja i konzultacija sa strukom. 

Pregledom muznih uređaja utvrđen je veliki broj nepravilnosti u radu (odstupanja od propisanog), koja se odnose na:

  • pulsator (neodgovarajući, stari, neispravan, neupotrebljiv)
  • manometar (neispravan)
  • podtlak-vakuum (previsok, prenizak)
  • regulator vakuuma (neispravan)
  • cijevi vakuuma (neodgovarajuće)
  • sisne gume (oštećene, dotrajale)

Neke utvrđene nepravilnosti i nedostaci uklonjeni su na licu mjesta, a za one za koje je to bilo nemoguće poljoprivrednik je upućen na ovlaštene osobe. Najviše zabrinjava to što su svi pregledani uređaji imali jedan ili više nedostataka ili nepravilnosti. Svaki vlasnik muzne opreme dobio je konkretan savjet i uputu za: uklanjanje otkrivene pogreške, održavanje, servisiranje i kontrolu, koja bi trebala biti barem jednom godišnje.

Raduje činjenica da su svi poljoprivrednici iskazali svoju svijest za tim da samo ispravni uređaji za mužnju uz higijenu na visokom nivou mogu jamčiti zdravlje krava, a time dobivanje mlijeka najvišeg razreda kvalitete, što u konačnici rezultira većom cijenom mlijeka i većom dobiti gospodarstva.

 

Đuro Cerovčec, dipl. ing. agr.
stručni savjetnik

 

Pripremi za ispis