Početak edukacije za zvanje mljekar-sirar

Edukacija će započeti 03. prosinca 2012. godine sa početkom u 10.30 sati na adresi Stjepana i Antuna Radića 20 u Sisku. Edukaciju će organizirati Centar za šljivu i kesten, Donja Bačuga 108c, Petrinja u suradnji sa stručnjacima iz tog područja. Svi zainteresirani za prijavu na edukaciju mogu se obratiti u Poljoprivrednu savjetodavnu službu, Podružnica Sisačko-moslavačke županije ili Centar za šljivu i kesten, 044/826 096.

Andrea Ćosić, dipl. ing. agr.
viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis