Završna radionica projekta Održivi razvoj sektora akvakulture u fazi nakon izlova s naglaskom na kvalitetu, sljedivost i sigurnost

Cilj ovog projekta bio je doprinos održivom i konkurentnom razvoju akvakulture u Albaniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Turskoj, a fokusirao se na aspekte nakon izlova vezane za pristup tržištu, s ciljem izgradnje sektora i sposobnosti proizvodnje i izvoza na ključna tržišta, kao što je Europska unija (EU).

Bodrum_predavanje.jpg

Projekt je osmišljen da pomogne potrebama ovih zemalja da prilagode svoju akvakulturu sa zahtjevima EU tržišta, što će također pomoći u razvoju sigurnih i konkurentnih proizvoda. Prva faza projekta je uključivala procjenu nacionalnih zahtjeva. Nacionalni stručnjaci u suradnji s drugim dionicima (FAO, predstavnici Ministarstva, proizvođači, itd.) su analizirali i procijenili u četiri zemlje prehrambene navike, potrošnju i tržišne zahtjeve za proizvode akvakulture.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, kao partner na projektu u Hrvatskoj je uz FAO i EUROFISH organiziralo dvije radionice, od kojih je prva bila namijenjena proizvođačima šarana, a druga proizvođačima brancina i komarče i prerađivačima.

Nakon održanih nacionalnih radionica, na završnoj su podnesena završna izvješća svake od zemalja sudionica te je dan pregled projektnih aktivnosti i rezultata.

Glavne teme radionica bile su:

  •  Zakonski uvjeti za izvoz ribe
  •  Međunarodni standardi i Vodiči
  •  Provedba dobre higijenske prakse u akvakulturi
  • Upotreba veterinarskih lijekova u akvakulturi, bolesti, uvjeti za izvoz žive ribe
  • Primjena HACCP, sljedivost u sektoru ribarstva
  • Uvjeti certificiranja proizvoda ribarstva
  • Tržište EU za ribe iz uzgoja, označavanje i tržišne promocije
  •  Upravljanje sigurnošću u proizvodnji školjkaša, pročišćavanje

Na radionici se raspravljalo i o mogućnostima za unapređenje prerade i marketinga te kompetitivnim prednostima pojedinih zemalja.

Posljednji dan organiziran je posjet offshore uzgajalištu i dva pogona za preradu ribe koji većinu svoje proizvodnje prodaju na EU tržištu.

 

Bodrum2012_proizvodnja.jpg

 

mr. sc. Boris Župan
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis