Obavijest poljoprivrednicima 13.11.2012.

Sjetva ozimina je završena, uslijed toplog vremena i dosta oborina usjevi su u dobroj kondiciji, (pšenice su u fazi – razvijena tri lista).

Zajedno s porastom pšenice i ječma niču korovi, najviše travni (ljulj, slakoperka,divlja zob) i širokolisni (priljepača, kamilica, divlji mak,mrtva kopriva i dr) te su optimalni rokovi za izvršiti jesenski tretman protiv korova jednim od herbicida: Tena WP, Cougar SC, Tornado SC, Legato plus, Tolurex 50 SC, Logran 20 WG i Filon 80 EC (ova kombinacija dobro suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove).

Logran 20 WG se može primijeniti osim u pšenici i ječmu i u zobi, raži i pšenoraži.

Pregledom usjeva uočena je prisutnost poljskih glodavaca tako da bi bilo potrebno pregledati parcele.

Opasnim se smatra 20 aktivnih rupa na 100 m2.

Zaštitu od poljskih glodavaca moguće je napravit jednim od slijedećih rodenticida.

Brodilon mamac, Brodilon pelete, Gardentop pelete, Bromadiolon pelete, Rodexion kompleks, Rodexion pelete, Ratimor pelete, Terminator x žitni mamac i dr.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti sukladno uputi proizvođača.

 

Marijana Milušić dipl. ing. agr.
e-mail: Marijana.Milusic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis